Khả năng chuỗi cung ứng nâng cao cho phớt thông qua các trung tâm vận chuyển toàn cầu
Học trực tuyến về công nghệ làm kín
Dịch vụ di động và ứng dụng của Trelleborg Sealing Solutions
Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật phớt
Thiết lập giải pháp làm kín.
Dịch vụ bổ sung