Xuất sắc quốc tế trong sản xuất

Tên sản xuất nổi tiếng thế giới của chúng tôi

Châu Mỹ

Albany

Delano.

Denver.

Elk Rapids.

Fort Wayne

Giddings.

Northborough (hàng không vũ trụ)

Northborough (HCL & LSR)

Paso Robles.

São josé dos campos

Streamwood. 

Tustin.

Châu Âu

Lindau

Pernik. 

Helsingør.

Condé 

Modena.

Livorno.

Turin.

Malta.

Czechowice.  

Ersmark.

Kalmar/Gävle.

Stein am Rhein. 

Bridgwater.

Cadley Hill.

Rotherham.

Tewkesbury.

Châu Á

Bengaluru. 

Thượng Hải