Scirocco II®-slang

Scirocco II®

Energibesparande och underhållssnål pulvertransport.

Scirocco II®-slangen från Trelleborg ger ett alternativ till konventionell transport av torra pulver i industriella processer. Ett exakt aritmetiskt förhållande mellan matarledningens innerdiameter, spjällets inloppsdiameter och storleken på expansionscellerna betyder att hela slangen kan användas för transporten. Den unika slangen innebär ett kostnadseffektivt alternativ i begränsade utrymmen, kräver i princip inget underhåll och använder dessutom mindre energi. Tester har visat att Scirocco II®-slangar kräver betydligt mindre energi än andra pulvertransportsystem.

Fördelar med Blue Dimension™:

  • Energibesparande
  • Mindre underhåll

Om du vill veta mer om den här lösningen, gå till: Scirocco II

Läs mer om våra andra Blue Dimension™-lösningar