Innovation | Trelleborg

Polymers for Tomorrow

Blue Dimension™ Lösningar för bättre hållbarhet

Vi skyddar miljön 

Axeltätningar

Scirocco II®-slang

Vi skyddar människor

Bromsshims

Nödrutschkanor för flygplan 

Lagerlösningar för MR-britsar

Vi skyddar infrastruktur 

Tunneltätningar

Rörlagningar

Buller- och vibrationsisolering