Lagerlosningar for MR-britsar

Lagerlösningar för MR-britsar

Undersökningsutrustning för sjukhus som ger komfort åt patienten.

MR-britsar roterar ofta 360 grader och Trelleborg tillverkar ledande lagerlösningar i termoplast för att underlätta rotation. Durobal-lager är perfekta som ledare för roterande tillämpningar, de förhindrar kontakt mellan metaller och är självsmörjande för rena operationsmiljöer. Förutom låg friktion, självsmörjning och underhållsfrihet ger lagren även extra komfort och säkerhet för patienten. Trelleborgs breda utbud av lagerlösningar används i många olika sjukvårdsenheter och utrustningar, både i standardutföranden och skräddarsydda utföranden.

Fördelar med Blue Dimension™:

  • Förbättrad patientkomfort
  • Upprätthåller rena miljöer
  • Underhållsfria med lång livslängd

Om du vill veta mer om den här lösningen, gå till: MR-kamera

Läs mer om våra andra Blue Dimension™-lösningar