Trelleborg Seals & Profiles: Drivande resurseffektivitet

Packaging in Bielsko-Biala warehouse

Hållbarhet: det nya imperativet

I en tid då hållbarhet inte längre är ett alternativ, utan ett måste, gör Trelleborg betydande framsteg med sitt innovativa förhållningssätt till miljöskydd. Som global ledare inom tekniska polymerlösningar söker Trelleborg ständigt efter sätt att förbättra resurseffektiviteten. Efter att ha gått över till 100 % förnybar el vid sin anläggning i Bielsko-Biala i Polen tar sig Trelleborg nu an en annan viktig utmaning: att minska användningen av plast i sina förpacknings- och distributionsprocesser. Detta initiativ återspeglar Trelleborgs starka engagemang för hållbara metoder och dess strategiska vision för att möjliggöra övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

Anläggningen i Bielsko-Biala

Trelleborg Seals & Profiles-anläggningen i Bielsko-Biala, Polen, är ett exempel på företagets engagemang för resurseffektivitet. Detta åtagande började med en övergång till 100 % förnybar el, vilket markerade en viktig milstolpe i anläggningens hållbarhetsresa. Trelleborg fokuserade sedan på att minska oljeförorenat avfall och visade sin omfattande strategi för att minimera miljöpåverkan. Nu tar anläggningen ytterligare ett djärvt steg genom att avsevärt minska mängden plast som används i förpackningar och distribution. Dessa insatser är ett bevis på Trelleborgs engagemang för FN:s mål för hållbar utveckling, i synnerhet mål 12 (ansvarig konsumtion och produktion) och mål 13 (bekämpa klimatförändringarna).

Nytänkande inom plastanvändning

Trelleborgs initiativ för att minska mängden plast i både inkommande och utgående varor är ett bevis på Trelleborgs helhetsgrepp på avfallsminskning. En viktig aspekt av detta förhållningssätt är att betona vikten av återanvändning, återvinning och minskning av avfall. Genom att eliminera plastpåsar för gummiblandningar i inkommande processer har Trelleborg minskat plastavfallet avsevärt, vilket visar de praktiska fördelarna med att ta bort engångsplast. På den utgående sidan har ansträngningarna för att minimera pallförpackningar och produktförpackningar minskat användningen av plast ytterligare. Dessa förändringar understryker Trelleborgs strategiska engagemang för hållbar tillväxt och vetenskapligt baserade mål. Detta fokus sparar inte bara resurser utan minskar även föroreningar.

Seals in Bielsko-Biala warehouse

Vetenskapsdriven hållbarhet

Trelleborgs engagemang för hållbarhet demonstreras ytterligare av dess ambitiösa klimatmål, som har validerats av Science Based Targets-initiativet. Företaget har som mål att minska CO2-utsläppen med 50 % i scope 1 och 2 (direkt och indirekt) till 2030 och med 25 % i scope 3 (värdekedja) till samma år. Dessa initiativ säkerställer mätbara och transparenta utsläppsminskningar och stärker Trelleborgs engagemang för hållbar utveckling.

På väg mot en cirkulär framtid

Resultaten av dessa initiativ har varit imponerande. 2023 minskade Trelleborg användningen av inkommande plast med 2 700 kg (31 %) och utgående plast med 5 600 kg (45 %) jämfört med 2022. Dessa prestationer understryker företagets engagemang för att minimera avfall. Genom att fokusera på nyckelområden banar Trelleborg väg för en mer motståndskraftig framtid, utmanar den nuvarande ekonomiska modellen och främjar ett system där resurser används effektivt och avfall minimeras. Trelleborgs strategi syftar till att stimulera jobbskapande i värdekedjan, bidra till ekonomisk tillväxt och möjliggöra övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

Trelleborg Seals & Profiles fortsätter att föregå med gott exempel genom att integrera hållbara metoder i alla delar av verksamheten. Genom att minska användningen av plast gör företaget betydande framsteg mot sina klimatmål och stärker sin roll som ledare inom resurseffektivitet. Denna övergripande strategi driver på hållbar tillväxt och sätter en standard för miljömässigt ansvarstagande och innovation.

För mer information:

Katarzyna Sokulska

Katarzyna Sokulska

Supply Chain Manager / Category Manager Rubber Compounds
Tel: +48 609 321 829