Viktiga fakta

Icon drinking water
2,2 miljarder
människor

saknar tillgång till dricksvatten som hanteras på ett säkert sätt

Icon sanitation
4,2 miljarder människor

Saknar tillgång säkert hanterade sanitära anläggningar

Icon wastewater
80% av avloppsvattnet

i världen rinner tillbaka in i ekosystemet utan att behandlas eller återanvändas

Icon leaking pipe
Mer än 35% vattnet

som har renats går "förlorat" innan den når kunden

Vårt mål: noll läckage

Water

Rör- och brunnstätningar samt kringutrustning

A manhole

Reparera utan att gräva – re-lining

Spara varje dyrbardroppe
Vatten är den mest värdefulla resurs vi har.

Hållbarutveckling

UN_Goal
FN Mål 6
Målet är att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
UN_Goal
FN Mål 9

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

UN_Goal
FN Mål 11

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara