Viktiga fakta

2,2 miljarder
människor

saknar tillgång till dricksvatten som hanteras på ett säkert sätt

4,2 miljarder människor

Saknar tillgång säkert hanterade sanitära anläggningar

80% av avloppsvattnet

i världen rinner tillbaka in i ekosystemet utan att behandlas eller återanvändas

Mer än 35% vattnet

som har renats går "förlorat" innan den når kunden

Vårt mål: noll läckage

Rör- och brunnstätningar samt kringutrustning

Reparera utan att gräva – re-lining

Spara varje dyrbardroppe
Vatten är den mest värdefulla resurs vi har.

Hållbarutveckling

FN Mål 6
Målet är att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
FN Mål 9

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

FN Mål 11

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara