SuperSealer Chuiyan Mo (Molly)

Chuiyan Mo (Molly)

Månadens SuperSealer är en relativt nykomling inom profil- och tätningsbranschen, men hon har redan gjort ett avtryck genom att bygga starka relationer med kollegor och kunder runtom i världen. Hon berättar hur hennes intresse för hantering av dricksvatten och avloppsvatten har förvandlats till en livslång passion och att kemikalier med långa bokstäver börjar se lite mindre läskiga ut ett år in i karriären på Trelleborg.

Vem är du?

Jag heter Chuiyan Mo (Molly). Min titel är Internal Sales and Business Development Associate for Trelleborg Seals & Profiles, med bas i Hong Kong.

Hur länge har du haft den här tjänsten och vilka är dina viktigaste uppgifter?

Det här är min första roll på Trelleborg. Jag började på företaget i juni 2022, så jag har varit här i drygt ett år. Jag arbetar för närvarande med de ”3 PA:s” – Pipe Repair, Pipe Seals och Seals & Profiles – inom koncernen och mitt fokus ligger på kundhantering och sälj- och marknadsföringsaktiviteter inom APAC-regionen.

Vad gillar du mest med arbetet på Trelleborg?

Jag gillar särskilt att arbeta med kollegor som är involverade med dricksvatten- och avloppsvattenhantering – ett område som jag är mycket intresserad av. Sedan jag började på Trelleborg har jag lärt mig så mycket om branschen och jag börjar förstå hur mitt arbete bidrar till vattenhushållning och miljöskydd.

Jag gillar också vårt starka fokus på teamwork som organisation och hur detta är en del av Trelleborgs vardag. Som en del av min roll har jag ett nära samarbete med tekniker, ingenjörer, kemister och försäljnings- och marknadsföringsexperter för att leverera högkvalitativa lösningar och tjänster till våra kunder – vilket är fantastiskt.

Och det handlar inte bara om att få kontakt med människor på mitt eget kontor: genom T-Talk, T-Time och våra andra sociala kanaler kan jag hålla mig uppdaterad om vad mina kollegor runt om i världen gör, liksom om våra företagsomfattande mål och utveckling.

Vilka är de största utmaningarna i ditt fält?

Trelleborgs arbete är mycket komplext. Det tar tid att lära sig om maskiner när jag inte har någon aning om vad de används till, eller kemikalier med mycket långa bokstavskombinationer. Särskilt när jag behöver förklara för mina kunder hur de ska använda dem!

Lyckligtvis har Trelleborg ett mycket bra utbildnings- och registreringssystem för varje produkt, så jag hittar enkelt informationen jag behöver med tydliga instruktioner på plattformen T-Talk. Och jag har kollegor som är ledande experter inom sina respektive områden, så det är också till stor hjälp!

Hur tror du att affärsverksamheten i ditt område kommer att utvecklas i framtiden?

Just nu är mer än 80 % av mitt arbete kopplat till rörreparations- och rörtätningssidan, som är relaterad till vår verksamhet inom hantering av dricksvatten och avloppsvatten. Naturligtvis har dessa varit viktiga frågor för samhället sedan början av mänsklig civilisation, och deras betydelse kommer bara att öka i en värld som står inför en växande befolkning och sinande resurser.

Tack vare den nära kontakten med kunder och experter har jag en mycket god insikt i utvecklingen av vatten- och avloppsbranschen i Asien.

På marknader som Kina, Hong Kong, Japan och Indien samarbetar myndigheterna med privata företag för att driva på tekniska förbättringar och tillämpningar som ska säkerställa tillgången till rent dricksvatten. I Kina har till exempel antalet företag som använder sig av CIPP-teknik (Cured-in-place Pipe) tredubblats under de senaste fem åren.  Det är väldigt uppmuntrande att höra om framstegen som sker direkt under våra fötter, även om de flesta inte är medvetna om det.

Jag är glad över att få möjlighet att fortsätta lära mig mer om denna fascinerande bransch och hjälpa till att öka medvetenheten om vikten av vattenförvaltning.

Vad gör du på fritiden?

Jag älskar att tillbringa tid med mina två hundar. De älskar att ströva och jaga efter fåglar i skogen (även om de aldrig riktigt lyckas). Jag tycker också om att stöpa doftljus i mitt kök, lyssna på bra jazz, dansa swing och träna yoga och squash. Nyligen har jag börjat intresserat mig mer för matlagning – jag älskar att prova olika recept för att laga enkel men läcker mat!

Personer som hoppar i ett stort rör

Våra medarbetare