Styrelsens sammansättning

Ledamöter valda vid årsstämman

Hans Biörck

Styrelseordförande
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Skanska AB. Styrelseledamot Svenska Handelsbanken AB.
Utbildning: Civilekonom.
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet: Tidigare ekonomi- och finansdirektör Skanska AB, Autoliv Inc. och Esselte AB
Innehav 2020: 10 000 aktier.
Född: 1951. Invald: 2009.
Beroende: Nej.

Gunilla Fransson

Styrelseledamot
Övrigauppdrag: Styrelseordförande Net Insight AB. Styrelseledamot Dunkerstiftelserna, Eltel AB, Nederman AB och Permobil AB.
Utbildning: Civilingenjör och Tekn. Lic.
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet: Tidigare olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB.
Innehav 2020: 3 000 aktier.
Född: 1960. Invald: 2016.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerstiftelserna.

Monica Gimre

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Koncernchef och VD Sidel Group, Parma, Italien
Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Tetra Pakkoncernen samt chef inom forskning och utveckling på Alfa Laval South East Asia.
Styrelseledamot Beijer Ref AB (publ) 2015-2021.
Innehav maj 2021: 4 538 aktier.
Född: 1960. Invald: Nyval.
Beroende: Nej.

Johan Malmquist

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot Dunkerstiftelserna, Elekta AB, Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.
Utbildning: Civilekonom.
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet: Tidigare VD och koncernchef Getinge AB samt olika chefsbefattningar inom Electrolux AB.
Innehav 2020: 5 000 aktier.
Född: 1961. Invald: 2016.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerstiftelserna.

Peter Nilsson

Styrelseledamot
Övrigauppdrag: Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Couplers Holdco AB och Sydsvenska Handelskammaren.
Utbildning: Civilingenjör.
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Trelleborg AB. Tidigare affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI.
Innehav 2020: 60 572 aktier och 50 000 köpoptioner (2018)
Född: 1966. Invald: 2006.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolaget till följd av sin ställning som Trelleborg VD.

Anne Mette Olesen

Styrelseledamot
Utbildning: MBA och civilingenjör. 
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet: Chief Strategy & Sustainability Officer AAK AB. Tidigare olika chefsbefattningar inom Coloplast A/S, Chr. Hansen A/S samt Danisco Ingredients A/S.
Innehav 2020: 2 500 aktier.
Född: 1964. Invald: 2015.
Beroende: Nej.

Jan Ståhlberg

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Vice ordförande Bactiguard Holding AB. Styrelseledamot ITB-Med AB. 
Utbildning: Civilekonom.
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet: 
Grundare och VD Trill Impact AB. Tidigare vice VD och vice ordförande EQT och olika chefsbefattningar inom Ovako Steel.
Innehav 2020: 130,000 aktier.
Född: 1962. Invald: 2018.
Beroende: Nej

Ledamöter valda av de anställda

Jimmy Faltin

Arbetstagarrepresentant, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO)
Invald i styrelsen: 2018
Född: 1965
Nationalitet: Svensk
Maskinoperatör. Övriga uppdrag: Ledamot Trelleborg European Work Council, svenska fackliga koncernrådet (LO) och Förhandlingsdelegationen Teknikavtalet IF Metall. Avdelningsordförande IF Metall Norra Västerbotten.
Utbildning: Utbildning i beteendevetenskap, arbetsavtal och arbetsrätt
Aktieinnehav 2020: –

Maria Eriksson

Arbetstagarrepresentant, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK)
Invald i styrelsen: 2020
Född: 1972
Nationalitet: Svensk
Kvalitetstekniker. Övriga uppdrag: Ordförande i Unionen Trelleborg Ersmark AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK)
Utbildning: Ingenjör, inriktning maskin
Aktieinnehav 2020: –

Lars Pettersson

Arbetstagarrepresentant, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO) Invald i styrelsen: 2018
Född: 1965
Nationalitet: Svensk
Maskinoperatör. Övriga uppdrag: Ledamot i fackliga koncernrådet (LO)
Utbildning: Inredningssnickare, förhandlingsutbildning och utbildning i lönesystemsutveckling
Aktieinnehav 2020: –

Magnus Olofsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK)
Invald i styrelsen: 2021
Född: 1964
Nationalitet: Svensk
Produktionschef och processutvecklingschef. Övriga uppdrag: Ordförande Unionen Trelleborg Industri AB och Trelleborg AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK).
Utbildning: Gummi- och plastteknik. Tidigare befattningar produktionsledning, produkt- och processutveckling.
Aktieinnehav 2020: –

Utskott 

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet består av Hans Biörck, som också är utskottets ordförande, Johan Malmquist och Anne Mette Olesen. Koncernens personaldirektör tillika ersättningsutskottets sekreterare deltar vid mötena.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet består av Gunilla Fransson, som också är utskottets ordförande, Hans Biörck, Monica Gimre och Jan Ståhlberg. Koncernens ekonomi- och finansdirektör, koncernens chefsjurist tillika revisionsutskottets sekreterare, chefen för koncernstab Intern Kontroll, chefen för koncernstab Ekonomi, chefen för koncernstab Finans och chefen för koncernstab Skatt deltar vid mötena, liksom vid behov bolagets revisor.
Finansutskott
Finansutskottet består av Hans Biörck, som också är utskottets ordförande, Johan Malmquist och Jan Ståhlberg. VD och koncernchef, koncernens ekonomi- och finansdirektör och koncernens VP M&A and Strategy tillika finansutskottets sekreterare deltar vid mötena. 

Revisorer

Hans Warén

Auktoriserad revisor, huvudansvarig
Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan 2017. Partner i Deloitte AB sedan 1998.
Utbildning: Civilekonom. Auktoriserad revisor sedan 1992.
Uppdrag: Axfood, Castellum, Gunnebo och Lindab.
Född: 1964.
Ersättning till revisorer 2020