Riskhantering

Risker

Strategiska risker

Operationella risker

Efterlevnadsrisker

Finansiella risker

Ladda ner

Risker och riskhantering från årsredovisningen 2023