Superladdad framtid

Expertise-Weimann
Försäljningen av elfordon ökar snabbt, men kan industrin sätta krokben för sig själv? Trelleborgs expert på e-mobilitet, Axel Weimann, berättar om superladdare och vätgaslastbilar, och varför han säljer sin bensindrivna bil till förmån för en elektrisk.

Oberoende av hur man mäter tillväxten är elbilar en mycket framgångsrik företeelse. Antalet elbilar på världens vägar nådde 16,5 miljoner i slutet av 2021, enligt Internationella energirådet (IEA). Det är tre gånger så många som 2018. Bara under första kvartalet 2022 såldes två miljoner elbilar, vilket är tre fjärdedelar mer än under motsvarande period året innan. 

 

Men en så snabb tillväxttakt ger problem i sig. Priserna på kritiska mineraler för batteritillverkning rusar. Litiumpriserna, till exempel, var enligt IEA sju gånger högre i maj 2022 än de var vid årets början. 

 

Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur har på många platser inte lyckats hålla jämna steg med det ökande antalet elbilar, vilket får potentiella köpare att tveka. Oro över den begränsade räckvidden hos elfordon är återkommande i konsumentundersökningar, trots att branschen gör sitt bästa för att understryka att räckvidden ständigt ökar. 

 

— De som inte har erfarenhet av elfordon ser naturligt nog fler potentiella hinder än lösningar. Det kommer emellertid att förändras i och med de tekniska förbättringar som vi kommer att få se under de närmaste åren, säger Axel Weimann, som har bilsektorns framtid både som yrke och passion. 

 

Axel Weimann är Trelleborgs expert på e-mobilitet och en typisk ”early adopter”. Han köpte sin första elbil, en Nissan Leaf, 2015 — när den globala elbilsförsäljningen låg på drygt en halv miljon fordon om året. 

 

Den genomsnittliga elbilen hade då en räckvidd på cirka 100 kilometer vintertid, cirka en tredjedel av den för jämförbara moderna elbilar. 

 

— Den var jättebra som andrabil, säger han.

 

Axel Weimann ersatte sin Nissan med en Renault Zoe när det var dags att uppgradera — en elbil med högre verkningsgrad och större räckvidd 

 

Men för många potentiella köpare är frågor kring räckvidd och verkningsgrad bara en del av bilden. De fokuserar på mer jordnära frågor, till exempel var man kan ladda en elbil när man bor i hyreshus. Enligt Axel Weimann håller det dock på att bli en ickefråga. Arbetsgivare över hela Europa investerar i laddningsinfrastruktur och bensinstationer installerar superladdare som kan ladda för 250 kilometers räckvidd på bara 25 minuter.

 

— Kör du upp till 250 kilometer i veckan behöver du ingen laddare hemma. Du kan ladda medan du passar på att handla mat eller fika med en kompis. Det gäller att tänka om och att utnyttja den tid det tar att ladda bilen, istället för att svänga förbi macken på hemvägen.

 

Det ökande antalet elfordon kommer att skapa en aldrig tidigare skådad efterfrågan på elenergi via det nationella elnätet. För att köra 160 kilometer använder en elbil lika mycket elenergi som förbrukas av ett typiskt amerikanskt hushåll under en dag, enligt det amerikanska energidepartementet. Men även om elbilar belastar nätet hårt kan de också vara en del av lösningen, säger Axel Weimann. 

 

Smart laddningsteknik, så kallad ”vehicle to grid”, gör det möjligt för elbilar att återföra energi till elnätet, vilket minskar belastningen vid efterfrågetoppar. Planer på sådan  teknik lotsas redan genom det tyska parlamentet.

 

— Denna ”energiandning” är en helt ny lösning som sparar enorma nätkostnader eftersom energibolagen inte behöver etablera egna lagringsmöjligheter. De kan helt enkelt använda parkerade bilar som energilager, förklarar Axel Weimann. 

 

Batteritekniken är nu så avancerad att den har såväl regeringars som tillverkarnas uppmärksamhet. Axel Weimann understryker dock att vätgasdrift utvecklas snabbt och har fördelar framför elbilar i vissa sammanhang, särskilt för tunga lastbilar. 

 

För att driva en normalstor lastbil behövs ett batteri som väger närmare två ton. En full tank vätgas väger en fjärdedel så mycket. Det skulle i slutändan kosta operatören 1,5 ton nyttolast, och då återstår ändå problemet att hitta superladdare utanför de västliga industriländerna. 

 

 

— Det finns en nisch för vätgaslastbilar, åtminstone under de kommande tio åren, säger Axel Weimann. Bristen på infrastruktur utgör en allvarlig begränsning för e-mobilitet under de kommande åren, och kan göra det svårt för utvecklingsländer att hänga med. I Kina, Nord- och Sydamerika och västra Europa har man satt upp ambitiösa mål för utsläppsminskningar, och det driver på investeringar i infrastruktur för att stödja e-mobilitetens tillväxt. 

 

— Bilar tillverkas för enorma marknader. Länder som saknar laddningsinfrastruktur, eller som inte har ekonomiska muskler för att byta system, kommer att behöva hjälp med att utveckla en sådan. Annars kommer det inte att dröja länge förrän det inte längre finns några nya bilar tillgängliga på dessa marknader, säger Axel Weimann. 

 

Än så länge är tillverkarna fokuserade på sina hemmamarknader, och det fungerar, men kommer alla att vara beredda att byta till elfordon? Bilentusiaster tenderar att ha en romantisk syn på förbränningsmotorer. Att övertyga dem blir kanske det tuffaste testet för elbilar som produkter. På den fronten är Axel Weimann själv en förebild: han säljer sin sportbil och köper en Tesla i stället.

 

— En mullrande V8 är en svårslagen upplevelse, men tiderna förändras och förbränningsmotorns era är snart över. Och har du egenproducerad energi från solceller på ditt eget tak, är det en speciell känsla att ladda elbilen med hjälp av dem, säger han. För mer information, besök:
Trelleborg SealsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.