Media | Trelleborg Group

En skönare resa

Flyttbara terminaler

Nyheter inom produkter och lösningar

Pressmeddelanden

Magasinet T-Time 

T-Time 3 2022

Magasinet T-Time

Sociala medier
Facebook
LinkedIn
Twitter

Expertisfilmer

Tak över huvudet

Tätningsprofiler

trukturella tätningselement i modulbyggda hus fyller flera funktioner. De har mycket hög väderbeständighet och förhindrar fuktinträngning, minskar buller, fördelar vikt och separerar  material för bästa brandskydd.

Hydrauliska tätningar

Inuti cylindrar och ställdon i grävmaskiner och annan anläggningsutrustning som underlättar lyft och förflyttning av tunga laster, används tätningar i olika konfigurationer för att ge  maximal prestanda och smidig funktion.

Vibrationsdämpande lösningar

Upphängningskomponenter kapar underhållskostnader för byggmaskiner genom att öka såväl underhållsintervallet som fordonets livslängd. De ger högre prestanda och förbättrar  förarens säkerhet och komfort.

Vatteninfrastruktur

Bland vattentätande lösningar kan nämnas ett brett urval av högkvalitativa tätningar för betong- och plaströr, manhål och kopplingar. Tillsammans borgar de för säker och effektiv dricksvattenförsörjning och bortledning av avloppsvatten.

Kontakt

Karin Larsson

VP Communications
Tel: +46 410 670 15
Mob: +46 733 74 70 15

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94