Säker överfart

tunnel
En ständigt växande befolkning kräver mer infrastruktur och de broar och tunnlar som byggs blir allt större och allt längre. Det är en utmaning för konstruktörerna men Trelleborg har tätningssystem, med en förväntad livslängd på 120 år, som skyddar mot vatteninträngning, markrörelser och vattentryck.

Efterfrågan på vattentät infrastruktur är större än någonsin, och ökar i takt med att städerna växer och att klimatförändringarna ger upphov till hårdare stormar, större markrörelser och stigande havsnivåer. Enligt Meteorologiska världsorganisationen inom FN har antalet väderrelaterade katastrofer femfaldigats under de senastes 50 åren, fram till 2021, och i uppgifter som samlats in av tankesmedjan Institutet för ekonomi och fred utgjorde översvämningar 42 procent av alla katastrofer mellan 1990 och 2019

 

Urbaniseringen spelar också en roll i den föränderliga situationen, med allt större städer som behöver skydd mot havs- och flodvatten.

— Idag ser vi den utvecklingen över hela världen — i USA, Bangladesh, Australien ... Medvetenheten om behovet av att skydda stadsbebyggelse mot översvämningar ökar och vi ser fler initiativ för att omsätta den i handling, säger Rene Fredriks, ansvarig för infrastrukturlösningar inom Trelleborg.

 

Resandet ökar också och önskan att knyta samman städer har drivit efterfrågan på sänktunnlar som ett hållbart alternativ till broar.

 

— En bro kräver mer utrymme att bygga, jämfört med sänktunnlar som dras under vattenvägar. De behöver mindre markyta och är därför relativt ekonomiska, säger Rene Fredriks.

 

Sänktunnlar har också ett lägre koldioxidavtryck eftersom de erbjuder rakare väg till destinationer och järnvägsknutpunkter än vad sjööverfarter och sjöfrakt gör.

 

Det finns många sänktunnelprojekt över hela världen, vilket är en reaktion på den ekonomiska tillväxten och ett effektivt sätt att minska trafikinfarkter i städer. Enbart i Kina planeras tio nya sänktunnlar. Trelleborg, som har flera decenniers erfarenhet av sådana tunnelprojekt, har blivit en ledande aktör inom tätningslösningar för infrastruktur under vattnet.

 

Företagets engagemang i sänktunnelprojekt går tillbaka till 1959, då Vredestein, som senare förvärvades av Trelleborg, var leverantör till tunnelkonstruktören George Massey i Vancouver, Kanada. Sedan dess har Trelleborg levererat komponenter, tjänster och kunskap till nästan 60 sänktunnelprojekt. Det senaste och längsta av dessa är den 18 kilometer
långa Fehmarn Bält-tunneln.

 

Varje projekt innebär unika utmaningar, beroende på mängden sediment, havsbottenförhållanden, seismiska överväganden, vattentemperatur och havsdjup. Det finns dessutom andra faktorer att beakta för sänktunnlar, till exempel vilken inverkan ett sjunkande fartyg skulle ha på tunneln.

För varje sänktunnelprojekt specialanpassar Trelleborg tre kritiska komponenter — Gina- och Omegatätningarna samt Waterstop. Gina- och Omegatätningarna skräddarsys för att ge optimal tätning i varje sänktunnelprojekt och dess avsedda användning. De förhindrar att vatten tränger in i tunneln genom externt tryck, medan Waterstopelementen absorberar rörelser från vattentryck och sättningar i strukturen.

 

Alla tre lösningarna från Trelleborg baseras på högkvalitativt gummi, som måste behålla sin elasticitet och samtidigt vara tillräckligt robust för att klara krävande saltvattenförhållanden. 

 

Trelleborgs tätningssystem har en förväntad livslängd på upp till 120 år, med små eller inga krav på underhåll. Det är avgörande för sänktunnlar eftersom de är svåra att komma åt för underhåll.

 

Vi har låtit ett oberoende institut genomföra åldringstester som bekräftade egenskaperna hos vår gummiblandning. Gummi är en mycket flexibel naturprodukt som håller upp till 120 år under vatten, säger Rene Fredriks.

 

Han tillägger att gummi generellt klarar sig längre under vatten eftersom det inte utsätts för ozon, vilket är den vanligaste orsaken till förslitningar.

 

— Våra kunder är beroende av mer än bara våra produkter. De förlitar sig också på vår specialistkunskap, konstruktions- och teknikexpertis och tillverkning kapacitet — i kombination med bästa konstruktionspraxis, kvalitetsmaterial och dokumenterad erfarenhet.

 

På Trelleborgs långa referenslista finns Öresundsbron och den tillhörande sänktunneln som förbinder Sverige och Danmark. Förbindelsen över Öresund har underlättat trafiken
och förbättrat affärsmöjligheterna för de två skandinaviska grannländerna sedan den invigdes år 2000. Tunneldelen består av 20 prefabricerade betongsektioner, var och en med en vikt på 55 000 ton. Trelleborg levererade en specialframtagen Ginatätning för att täta skarvarna mellan tunnelsektionerna. Waterstopelementen vulkaniserades på plats på grund av de logistiska utmaningarna i detta enorma projekt.

 

Trelleborg spelade också en viktig roll i det kinesiska bro- och sänktunnelprojektet Hongkong-Zuhai- Macau, som öppnades för trafik 2019. Jätteprojektet förbättrar trafikflödet mellan Hong Kong, Macao och Zuhai och var extra komplicerat att förverkliga eftersom det kombinerar en bro, en tunnel och en konstgjord ö. Med sin längd på nästan sex kilometer är detta för närvarande världens längsta djupvattenssänktunnel. Utmaningarna i sammanhanget var vattendjupet på över 40 meter, tät trafik och sannolikhet för seismisk aktivitet, vilket innebär att tätningarna måste kunna stå emot jordbävningar och andra markrörelser. Trelleborgs uppgift var att säkerställa att de 33 tunnelsektionerna förblir säkra djupt nere i havet.

 

Trelleborg levererar även tunneltätningssystem till världens bredaste sänktunnel, ShenZhong Link i Kina, längre upp i Pärlflodens mynning. Med sin bredd på upp till 46 meter finns det plats för åtta körfält och trafikkapaciteten blir 90 000 bilar per dag. Tunneln ska bestå av 31 sektioner, där en typisk sektion är 185 meter lång och upp till 70 meter bred. Trelleborgs Gina och Omegatätningar placeras mellan tunnelsektionerna för att förhindra  att vatten tränger in på grund av yttre vattentryck och för att absorbera rörelser som orsakas av marksättningar, krypning av betong (när den deformeras under konstant belastning), temperatureffekter och jordbävningar. ShenZhong-länken ska stå klar år 2024-

 

— Trelleborg erbjuder kostnadseffektiva lösningar med utökat servicepaket och garanti. Detta backas upp av vårt goda renommé och över 100 års erfarenhet och kompetens när det gäller lösningar för att täta, dämpa och skydda infrastruktur och offshore-tillgångar, säger Rene Fredriks.

 

 För mer information, besök:
Marine & InfrastructureDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.