Rensning i havet

Lift-bags
Rosafärgade lyftsäckar, tillverkade av Halcyon Dive Systems, samlar upp övergivna spöknät och annat plastavfall från världens hav. Den speciella väven i säckarna är utvecklad av Trelleborg.

Trelleborgs material förekommer i de mest skilda tillämpningar och miljöer över hela världen, men ibland dyker de upp i oväntade sammanhang. 

 

När en medarbetare på Trelleborg nyligen såg ett nyhetsinslag på tv om insamling av plastavfall från haven upptäckte han något bekant: de rosa lyftsäckarna som användes för uppgiften består av en polyuretanbelagd väv som tillverkas av Trelleborg. 

 

Säckarna, tillverkade av Trelleborgs kund Halcyon Dive Systems, används av bland andra Greenpeace för att avlägsna spöknät — fisknät som har övergivits och lämnats att driva i världens hav, något som orsakar stor skada. 

 

— Jag blev verkligen förvånad när jag såg säckarna. Jag hade ingen aning om att vår belagda väv användes för att samla upp spöknät och är stolt över att vi kan bidra till att lösa detta växande problem, säger Steve Brockman, marknadsansvarig för Trelleborgs belagda vävar.

 

Spöknät har kommit att bli ett allvarligt problem i världshaven. De lämnas kvar efter att ha fastnat i koraller, tappats av fiskare eller bara tanklöst kastats över bord för att de är utslitna. Men näten försvinner inte, de driver i vattnet och gör stor skada. Fiskar, krabbor, sköldpaddor och andra havsdjur fångas i näten och går en långsam död, genom svält eller syrebrist, till mötes.

 

FN:s miljöprogram (unep) uppskattar att 640 000 spöknät lämnas i haven varje år. Det motsvarar tio procent av de 6,3 miljoner ton avfall som årligen hamnar i havet, och står för 85 procent av Great Pacific Garbage Patch — den väldiga ansamlingen av plastskräp i norra Stilla havets subtropiska virvel.

 

Global Ocean Explorers Survey Foundation (goes) varnar för att plastfragmenten i haven bildar föreningar med giftiga kemikalier från solskyddsmedel, flamskydd (pbde), polyklorerade bifenyler, tenn och kvicksilver, och tas för mat av plankton och andra djur i havet.

 

Dessa giftiga föreningar har redan utplånat en mycket stor mängd av världshavens planktonpopulation, och enligt goes har vi bara tio år på oss att komma ur denna dödliga spiral. Plankton förbrukar mycket koldioxid och producerar häpnadsväckande nog 75 procent av det syre som genereras på jorden. Det är mer än vad Amazonas regnskog producerar. Om planetens plankton dör går livet på jorden under.

 

Leverantör av dykutrustning

Trelleborg levererar varje år över 8 000 meter polyuretanbelagd väv till Halcyon, för tillverkning av dykutrustning som de lyftsäckar som används för att samla upp kringdrivande spöknät. – Trelleborgs produkter är mycket viktiga för Halcyon, säger Mark Messersmith, operativ chef inom Halcyon Dive Systems. Halcyon har sedan 2002 använt produkter från Lamcotec, ett företag som Trelleborg förvärvade 2018. Med verksamhet i i Monson, Massachusetts, i USA, är det specialiserat på polyuretanbelagd väv till bland annat livräddnings- och dykutrustning.

 

— Det finns oerhört mycket plast överallt, till och med i Arktis, säger Mark Messersmith, operativ chef inom Halcyon Dive Systems.

 

Halcyon har i många år levererat utrustning till Ghost Fishing-teamen, som de dyksäckar som medarbetaren såg i nyhetsinslaget. Säckarna används världen över för att samla upp kasserade nylonnät från havet. 

 

Företaget sponsrar miljöinsatser i Europa och Centralamerika genom att tillhandahålla lyftsäckar och dykutrustning. Dykare fäster säckarna på skräpet och blåser sedan upp dem med sina lufttankar för att lyfta dem från havsbottnen. Mark Messersmith påpekar att det är en både tung och riskfylld verksamhet.

 

Det lever massor av smådjur i näten och vi vill inte förvärra skadan. Arbetet kräver skicklighet och är förenat med fara.

 

Företaget ligger i norra Florida i usa, i hjärtat av ett grottsystem där tekniska dykare utforskar de vattenfyllda grottorna, som också är sötvattenreservoar för många av Floridas kustsamhällen. Här finns Floridas berömda sötvattengrottor Ginnie och Wakulla, som är 75 respektive 300 meter djupa.

 

Halcyon utvecklades utifrån grottdykarnas speciella behov och idag är företaget en internationell leverantör av dykutrustning.

 

— Vi har byggt upp ett bra team, vi har en bra produkt och vi har fått ett stort genomslag i dykarvärlden, säger Mark Messersmith.

 

Halcyon levererar inte bara dyksäckar över hela världen, utan engagerar sig även i andra naturvårdsprojekt. Företaget driver Global Underwater Explorers, en världsberömd utbildningsorganisation för specialdykning, och den ideella organisationen Project Baseline som är inriktad på att dokumentera vattenreservoarer för en framtida vetenskaplig utvärdering.

 

— Att värna om vår miljö är centralt för oss — det beskriver vilka vi är. Och vetenskapen och människors gemensamma arbete kan påverka utvecklingen, säger Mark Messersmith.

 

Han tillägger att Halcyon har effektiviserat sitt förpacknings- och leveranssystem för att i största möjliga mån använda återvunna, biologiskt nedbrytbara och miljövänliga material. Företaget driver till och med sin anläggning med solenergi.

 

— När vi säger att vi vill göra skillnad är det inte tomma ord.

 

Spöknät

Spöknät är kommersiella fisknät, ibland stora som fotbollsplaner, som har tappats eller övergivits av fiskefartyg. Spöknäten blir kvar länge i havet och fortsätter att fånga fiskar och andra vattenlevande djur. Fram till mitten av 1900-talet var de flesta kommersiella fisknät gjorda av naturfiber som snabbt ruttnade om de gick förlorade till havs. Från början av 1960-talet har istället syntetiska material som nylon använts i näten. Sådana material är inte naturligt biologisktnedbrytbara och de kan bli kvar i havet i upp till 600 år. Det uppskattas att mer än 100 000 valar, delfiner, sälar och sköldpaddor fångas i kringflytande spöknät varje år. Alternativa nät tillverkade av biologiskt nedbrytbara monofilament är under utveckling.