Flyttbara terminaler

ConnectLNG
Nya sätt att utveckla infrastruktur minskar kostnaderna för överföring av flytande naturgas, och stakar ut vägen mot en lönsam marknad.

Industrin för flytande naturgas (LNG) har alltid legat i teknikens framkant. Som Ira Joseph, ansvarig för analys av den globala gas- och energimarknaden vid S&P Global Platts, nyligen skrev i Platts välrenommerade nyhetsbrev: ”Att bryta med tidigare förhållningssätt har en lång tradition inom LNG-industrin.” Den inställningen har i många år varit bärande för Trelleborgs arbete med infrastruktur för LNG-sektorn. För att LNGprojekt ska lyckas måste de bygga på nytänkande när det gäller överföring av gasen, och ta ett annat grepp än man gjort tidigare.

 

Detta är viktigare än någonsin med tanke på marknadens dynamik som präglas av snabb utveckling. Den långsiktiga prognosen för LNGindustrin är hoppfull, men inte utan komplikationer. Den snabba utvecklingen av fysisk infrastruktur får inte mattas av, för denna utveckling minskar både investeringskostnader och löpande utgifter för energiföretag, terminaloperatörer och andra som är involverade i transport av LNG.

 

”Efterfrågan på LNG kommer att öka bara om prisnivån kan sänkas, och det är säljarna som får stå för notan. Det är nödvändigt att pressa kostnaderna för leverans av LNG om vi ska kunna skapa en lönsam marknad”, skriver Ira Joseph i sin analys.

 

Få av de stora terminalerna är förberedda att ta emot mindre LNG-transportörer, en brist som leverantörerna hoppas kunna korrigera genom att dra nytta av underutnyttjade flytande lagrings- och regasifieringsenheter (FSRU) som förankras nära områden med utebliven efterfrågan.

 

— På Gastech-mässan och -konferensen förra året såg vi en växande tendens i den riktningen i och med att marknaden anpassar sig till nya trender. Det finns en stark rörelse mot en mer heltäckande kedja av flytande infrastruktur. Förutom FSRU väcker tanken på flytande kraftverk allt större intresse. På motsvarande sätt uppgraderas många befintliga FSRU för att kunna hantera mindre transportörer och bunkerpråmar. Sammantaget blir kostnadsfördelarna med flytande, flexibel infrastruktur allt mer framträdande, säger Vincent Lagarrigue, ansvarig för olje- och havsteknik inom Trelleborg Industrial Solutions.

Konstruktions-, upphandlings och byggföretag gör nu entré på marknaden för små till medelstora LNG-projekt efter hand som den mognar till en heltäckande energiförsörjningskedja. Samtidigt använder de sina globala muskler och sin expertis för att utveckla bästa praxis.

 

Leverantörerna spelar också en viktig roll för att skapa nya strategier för infrastrukturutveckling, minska kostnaderna för LNG-överföring och accelerera distributionen. Med slangar som Trelleborgs Cryoline är det till exempel möjligt att inte bara hantera överföringar som annars inte skulle vara rimliga på grund av miljöhänsyneller otillgänghet, utan även att anpassa befintliga terminaler för att ta emot olika typer av fartyg.

— Med Cryoline-tekniken, i kombination med en flytande plattform, kan man ansluta infrastruktur till fartyget. Det minskar behovet av extra byggnadskonstruktioner samtidigt som det möjliggör överföring eller bunkring i områden som annars skulle vara olämpliga. Det kan till exempel handla om platser som är för grunda för transportfartyg eller för djupa för att bygga kajer. Dessutom kan överföringsinfrastrukturen flyttas när den inte längre behövs på platsen, eller när den behöver underhåll — och den kan flyttas till säkrare hamn för att skyddas mot skador vid stormar, säger Vincent Lagarrigue.

 

Användning av kryogena slangar för LNG-överföring minskar också omfattningen av nödvändig infrastruktur och hela systemet kan installeras och avvecklas på ett enklare sätt.

 

Systemleverantör för LNG-överföring
Teknikföretaget Signum Technology Ltd. ingår sedan sommaren 2019 i Trelleborgkoncernen. Signum består i sin tur av företagen Gall Thomson, KLAW LNG, Vee Bee Filtration och KLAW Products. Företagen levererar säkerhetskritiska lösningar inom flödeskontroll till olje- och gasindustrin samt den petrokemisk industrin. Som exempel kan nämnasmarina brytkopplingar och LNGöverföringssystem. Förvärvet kompletterar och utökar Trelleborgs produktportfölj och stärker Trelleborg som systemleverantör, framför allt inom det snabbväxande segmentet för LNG-överföring.

 

– Vi är mycket glada att kunna offentliggöra förvärvet av Signum. Tillsammans skapar vi ett mycket attraktivt erbjudande av integrerade lösningar och säkerhetskritiska system för överföring av LNG mellan fartyg och mellan fartyg och land, i krävande industrier. Signum är känt för kvalitet och innovation, precis som Trelleborg. Förvärvet kommer också ytterligare att stärka vår geografiska räckvidd, särskilt inom eftermarknad och service, och passar oss därför mycket bra ur många aspekter, säger Jean-Paul Mindermann, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions i en kommentar i samband med förvärvet. 

 


För mer information, besök:
https://www.trelleborg.com/en/fluidhandlingDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com