Vinnande mångfald

Sudha Chandrasekharan standing in staircase
Enda sättet att nå framgång är att arbeta tillsammans – att vara ett lag. Det anser Sudha Chandrasekharan och gör därför alltid det lilla extra för att lära av och stötta sina kollegor

År 2020 tog Sudha Chandrasekharan över som ytterst ansvarig för Trelleborgs anläggning i Denver, USA, och var då redan omtalad för sin yrkesskicklighet.

 

Under sin mer än 20-åriga karriär har Sudha Chandrasekharan haft ledande befattningar vid stora företag inom allt från flyg och tillverkning till transport och logistik. Med sin skicklighet och passion att låta företag växa och bli lönsamma har hon varit med och gjort många företag framgångsrika. Samtidigt har hon själv fått rikligt med beröm och erkännande för sitt ledarskap.

 

Hon är ingenjör i botten och har stor kunskap om de branscher som i huvudsak utgör Denveranläggningens kundbas. Med den bakgrunden var jobbet vid Trelleborgs anläggning 
i Denver klart lockande.

 

— Jag förstod att det var en roll där jag kunde göra skillnad för verksamheten genom att tillämpa tekniker i förändringshantering. Jag har kunskap om de industrier vi levererar till och har arbetat i flera av dem.

 

Sudha Chandrasekharan gick in i företaget med fokus på att lära sig mer.

 

— Den inställningen är viktig om du vill bli en riktigt bra ledare. Medan man lär sig hur slipstenen på en ny arbetsplats ska dras kan man inte vänta på att någon ska komma och
förklara saker och ting. Det är ett jobb man måste göra själv. Släpp ditt ego — gå ut i verkstaden och prata med folk och sök kunskapen där den finns, säger hon.

 

Under sina första månader i Denver gjorde Sudha Chandrasekharan just det. Hon rensade sin kalender, ställde sig på lagret och packade produkter.

— Jag lärde mig mycket av den erfarenheten. Inte bara hur och varför vi packar våra produkter just som vi gör — framför allt lärde jag känna dem som gör jobbet. En del förvånades över att jag brydde mig, och tyckte att det var väldigt motiverande att jag ställde mig och packade tillsammans med dem. Det betydde mycket för att bygga gemenskap och få en bra kultur i företaget, säger hon 

 

I sin egenskap av ledare ansvarar Sudha Chandrasekharan för funktioner som ekonomi, drift, produktion, produktutveckling, teknik, leveranskedja och logistik — men hon ska också inspirera sitt team med visioner så att företaget genererar tillväxt. Det är en utmaning som hon tar till sig.

 

— Att driva verksamheten framåt tillsammans med ett engagerat team — det är vad som motiverar mig och jag vill ju att det ska vara mitt lag som gör bäst ifrån sig. Att se alla medarbetare lära sig, utvecklas och bli nya ledare, det inspirerar mig verkligen, säger hon.

Sudha Chandrasekharan är mycket stolt över sitt teams prestationer. 

 

— Varje gång jag ser ett plan lyfta, ett fordon som transporterar passagerare eller olje- och gasinstallationer som fungerar som de ska känner jag att vi har varit med och bidragit till det.

 

Hennes vision för anläggningen i Denver är att den ska bli känd för sina högkvalitativa produkter och lösningar, och för att ge mervärde åt Trelleborgs kunder över hela världen.

 

— Värdet ligger i kvalitet och kort tid till marknad. Mitt mål är att Trelleborg ska skapa det värdet, säger hon.

 

Sudha Chandrasekharan har alltid strävat efter att utmana sig själv och använda sina färdigheter på ett sätt som gynnar andra — det har hon fått med sig från sina föräldrar som  växte upp i Indien.

 

— När jag var liten brukade pappa säga åt mig att få ändan ur vagnen och lägga på ett extra kol för att komma någonvart, säger hon.

 

Trots att många kvinnor av tradition inte arbetade utanför hemmet när hon växte upp uppmuntrade hennes far henne att utbilda sig till ett yrke där hon skulle kunna bidra till en bättre värld.

 

— Människor som anstränger sig och använder sin förmåga till att göra gott för mänskligheten och miljön är de som gör skillnad. Det har jag alltid försökt göra, säger hon.  I hela sitt yrkesliv har Sudha Chandrasekharan verkat i nätverk och program som stödjer och uppmuntrar kvinnor i traditionellt manliga branscher som tillverkning och transport. Hon tror att många begåvade kvinnor har avskräckts från att göra karriär inom dessa industrier för att de tror att jobbet kräver fysisk styrka.

 

— Män och kvinnor har förstås olika erfarenheter vilket formar deras förhållningssätt till näringslivet. Mångfald — sett till kön, men också till kulturell bakgrund, ålder och ursprung — har visat sig främja kreativitet och innovation. Att utnyttja detta i verksamheten kan göra produkter och tjänster mer säljbara och ett företag mer lönsamt, säger hon.

 

Stärkt av det stöd hon hade under sin uppväxt kom Sudha Chandrasekharan att spela en avgörande roll för etableringen av Trelleborgs program Women Influencers. Avsikten är att uppmuntra kvinnor att göra karriär inom branscher som traditionellt uppfattas som mindre lämpade för kvinnor, bygga upp ett nätverk av mentorer, skapa en mer inkluderande och mångsidig arbetskraft och koppla samman kvinnor inom tillverkningsindustrin.

 

Hon säger att programmet skapar gemenskap mellan kvinnor i ledande ställning och ger unik tillgång till tankeledarskap och resurser som kan vägleda och stödja nästa generation kvinnliga ledare, men tillägger:

— Kvinnor utgör 50 procent av världens befolkning, men bara en av fyra kvinnor inom tillverkningsindustrin har en ledande befattning. Det är för lite för min ambition. Jag eftersträvar helt jämlika möjligheter.

 

Just mångfaldskulturen avseende kön och etnicitet är något som Sudha Chandrasekharan uppskattar med Trelleborg och som hon tänker fortsätta främja.

 

— Att ha en personal präglad av mångfald är en av våra viktigaste styrkor. Det driver vår organisation framåt och bidrar till att vi blir ett vinnande team.

 

 


Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.