Valberedningen i Trelleborg AB föreslår omval av styrelsen

Valberedningen i Trelleborg AB har beslutat att föreslå årsstämman 2017 omval av styrelsens ledamöter: Hans Biörck, Jan Carlson, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh och Bo Risberg. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Sören Mellstig.

Valberedningen föreslår vidare, efter rekommendation från styrelsens revisionsutskott, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB utses till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018. Deloitte AB har meddelat att för det fall de väljs så kommer auktoriserade revisorn Hans Warén utses till huvudansvarig revisor med auktoriserade revisorn Maria Ekelund som biträdande revisor.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 27 april 2017 klockan 17.00.