Trelleborg stärker sin produktionsprocess inom bromsshims

Förvärvar PressoNova i Kalmar med 35 MSEK i omsättning

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Automotive tecknat avtal om att förvärva privatägda svenska PressoNova AB, med cirka 30 anställda och en omsättning om cirka 35 MSEK.

PressoNova är idag en underleverantör till Trelleborg och utför stansningsoperationer för Trelleborgs produktion av bromsbeläggningar, så kallade bromsshims, för fordonsmarknaden. Trelleborg har en världsledande marknadsposition inom bromsshims.

- Genom förvärvet stärker vi vår produktionsprocess och får ökad kontroll i värdekedjan vilket ger en omedelbar positiv effekt både operativt och finansiellt, säger Roger Johansson, chef för affärsområdet Trelleborg Automotive. Segmentet bromsshims genererar redan idag god lönsamhet och har en stark utvecklingspotential.

PressoNova AB har såväl huvudkontor som produktion i Kalmar.
Verksamheten kommer att integreras i affärsområdet Trelleborg Automotive.

Övertagandet av PressoNova AB förväntas under tredje kvartalet.