Trelleborg förvärvar del av dansk takentreprenör

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems förvärvat 40 procent av verksamheten i Hetag Takdaekning A/S inklusive systerbolag, med cirka 125 anställda och en årsomsättning om cirka 300 MSEK. Hetag Takdaekning A/S, som utför takentreprenader, är privatägt och baserat i Hedensted, Danmark. Förvärvet har obetydlig effekt på Trelleborgkoncernens resultat och ställning.

Trelleborg förvärvade 2006 Hetag Tagmaterialer A/S som distribuerar takprodukter på den danska marknaden. Förvärvet innehöll en principöverenskommelse om att även förvärva del av Hetags entreprenadverksamhet, vilket nu skett. Takentreprenadbolagen kommer att bli joint ventures mellan Trelleborg och den lokala ledningen.

– Vi stärker vår position på den danska takmarknaden, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Vi får en entreprenör som är väl etablerad i hela Danmark, och som kompletterar vår existerande takverksamhet på ett utmärkt sätt. Vi har goda erfarenheter av joint ventureformen för denna typ av entreprenader.