Trelleborg upprättar företagscertifikatprogram

Trelleborgkoncernen har via sitt helägda dotterbolag Trelleborg Treasury AB (publ) upprättat ett företagscertifikatprogram. Genom detta program kan Trelleborg emittera företagscertifikat till ett maximalt belopp om SEK 2 miljarder eller dess motvärde i EUR. Löptiden för certifikaten är högst 12 månader. Arrangör för programmet är SEB och emissionsinstitut är Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea samt SEB.