Trelleborg establishes commercial-paper program | Trelleborg Group

Trelleborg upprättar företagscertifikatprogram

Trelleborgkoncernen har via sitt helägda dotterbolag Trelleborg Treasury AB (publ) upprättat ett företagscertifikatprogram. Genom detta program kan Trelleborg emittera företagscertifikat till ett maximalt belopp om SEK 2 miljarder eller dess motvärde i EUR. Löptiden för certifikaten är högst 12 månader. Arrangör för programmet är SEB och emissionsinstitut är Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea samt SEB.