Trelleborgkoncernens kalendarium 2005

Under 2005 lämnar Trelleborgkoncernen ekonomisk information vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké 2004 8 februari 2005 Årsredovisning 2004 Tryckt årsredovisning tillgänglig från v 12, 2005 Bolagsstämma 26 april 2005 Delårsrapport första kvartalet 2005 26 april 2005 Halvårsrapport 2005 21 juli 2005 Delårsrapport tredje kvartalet 2005 25 oktober 2005 Trelleborgs kalendarium publiceras även på www.trelleborg.com.