Trelleborg Automotive bildar allians med Tokai Rubber

Trelleborg Automotive bildar allians med Tokai Rubber Trelleborg Automotive, världens ledande leverantör av antivibrationssystem (20 % världsmarknadsandel), har ingått ett samarbetsavtal för att bilda en allians med Tokai Rubber Industries, Japans ledande leverantör av fordonskomponenter i industrigummi (Tokai Rubber industries har en världsmarknadsandel inom antivibrationssystem på ca 11 %). Alliansen har bildats för att möta fordonstillverkarnas ökande behov av väl koordinerad global produktion som erbjuder en hög nivå av tillförlitlighet och kvalitet. Tokai Rubber Industries och Trelleborgs senast förvärvade bolag Laird Automotive Components LAC hade sedan tidigare bildat ett samarbete kring utvecklandet av antivibrationsprodukter för Renault Nissans nya B bil. Detta samarbete utvecklas nu vidare. Trelleborg Automotive kommer att utgöra Tokais marknads-, utvecklings- och produktionsbas i Europa och Sydamerika. Tokai erbjuder samma tjänster vid sina anläggningar i Japan och Thailand. Samarbetsavtalet omfattar ännu inte den nordamerikanska marknaden, båda parter för dock fortsatta diskussioner kring denna regionen. - Alliansen erbjuder bästa lösningen för alla intressenter, säger George Caplea, Trelleborg Automotives VD. Kunderna kommer att kunna dra fördelar från en i sanning internationell organisation som är kapabel att leverera system och komponenter för globala plattformar från ett världsomspännande nätverk av produktionsbaser. Gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt ger ökat teknologiutbyte och kunskapsöverföring. Trelleborg Automotive, med huvudkontor i South Haven, Michigan USA, har produktionsanläggningar i USA, Mexiko, Sydamerika, Europa, Turkiet, Indien och Kina. Tokai har produktionsanläggningar i Japan,Thailand, Kina, Polen och USA. Alliansen förväntas påbörjas från början av Mars 2001. Ytterligare information lämnas av Trelleborg Abs Informationsdirektör Mikael Byström, Tel 0410-67000, mobil 0708 - 552169 eller bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0410 - 670 94 alt. 0708 - 55 21 30. Trelleborg Automotive är ett av fyra affärsområden inom Trelleborgkoncernen. Affärsområdet är världens ledande leverantör av antivibrationssystem för fordonsindustrin. Andra produktområden I affärsområdet är flödessystem och ljuddämpande produkter för fordonsindustrin samt antivibrationssystem för industriella applikationer. Produktionsanläggningar finns i USA, Mexiko, Sydamerika, Europa, Turkiet, Indien och Kina. Trelleborg Automotive har cirka 8 500 anställda och omsätter cirka 9 000 miljoner kronor Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter 16,5 miljarder kronor (proforma 2000 inklusive förvärvet av LAC) och har cirka 15 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00940/bit0001.pdf