Jan Björck ny Ekonomi/Finansdirektör i Trelleborgkoncernen

Jan Björck ny Ekonomi/Finansdirektör i Trelleborgkoncernen Jan Björck har utnämnts till en ny position som övergripande ansvarig för ekonomi- och finansområdena i Trelleborgkoncernen, som omfattas av staberna Ekonomi, Finans, Skatter & Koncernstruktur och IT. Jan Björck, 53 år, kommer närmast från en motsvarande befattning inom PLM- koncernen som han arbetat inom sedan 1992. Dessförinnan har han varit verksam i olika ledande befattningar i Swedish Match. - Inrättandet av ett övergripande ansvar för ekonomi- och finansfrågor ger oss både en förbättrad samordning och en tydligare profil gentemot finansmarknaderna, säger Trelleborgs VD och Koncernchef Fredrik Arp. Ytterligare information lämnas av Trelleborg ABs Informationsdirektör Leif Öberg, tel. 0410-670 39 (mobil 0708-540 540) eller av Trelleborg AB:s informationsavdelning 0410-67000 (mobil 0708-552169). Högupplöst bild finns att ladda ner från kl 12.00 på Trelleborgs egen hemsida: www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/12/19990312BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/03/12/19990312BIT00060/bit0002.pdf