Upplåningsprogram 

MTN-program 
Trelleborg Treasury etablerade under 2010 ett svenskt Medium Term Notes-program med möjlighet att emittera obligationer i SEK och EUR med en löptid på lägst ett år och högst femton år. Programmets rambelopp är 8 000 MSEK. Nedan återfinns prospektet, tillägg till prospektet, som kan komma att publiceras vid olika tillfällen, samt länkar till viss dokumentation som är införlivade i prospektet via hänvisningar.

Ladda ner våra Slutliga Villkor

Företagscertifikat
Trelleborg Treasury etablerade under 2005 ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för Trelleborg att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 5 000 MSEK med en löptid på högst tolv månader.

Företagscertifikat informationsbroschyr

Årsredovisningar Trelleborg Treasury 

Trelleborg Treasury AB (publ) Årsredovisning 2020

Trelleborg Treasury AB (publ) Årsredovisning 2019

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2018

Trelleborg Treasury AB (publ) Årsredovisning 2017

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2016

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2015

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2014

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2013

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2012

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2011