Omräknade siffror Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Medical Solutions
De historiska försäljnings- och resultattalen har därför omräknats och återfinns här i både excelformat och pdf.