Avfall blir till energi

Illustration with text about 50% CO2 reduction
Genom att uppfylla vårt "50 by 25"-mål går ingenting till spillo vid Trelleborgs tillverkningsanläggning i Rotherham, England.

Genom att använda en energiåtervinningsanläggning tar tillverkningsplatsen avfall som inte kan återvinnas och omvandlar det till bränsle. Detta förhindrade utsläpp av 84 ton CO2 under det första användningsåret. Att ta bort samma mängd CO2 från miljön skulle kräva plantering av 290 träd eller avlägsnande av 31 bilar från motorvägen!


Detta initiativ bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt 7 Hållbar energi för alla och 11 Hållbara städer och samhällen.