Trelleborg börjar med Scope 3 koldioxidkartläggning med KPMG

Electric truck being charged
Som en uppföljning av en tidigare analys gjord 2017 har Trelleborg startat en fullständig Scope 3-analys av sina koldioxidutsläpp längs värdekedjan. Analysen kommer att göras av KPMG i Sverige.
Scope 3-utsläpp är de som sker längs värdekedjan, utanför företagskontrollerad verksamhet, men som fortfarande är beroende av företagets verksamhet. Typiska exempel är utsläpp från köpta varor och tjänster, uppströmstransporter, affärsresor, pendling, nedströmstransporter och användning av sålda produkter.

 

”Vår tidigare analys från 2017 indikerar att köpta varor och tjänster är en mycket viktig och stor utsläppskategori för Trelleborg i Scope 3, tillsammans med transporter. Det ska bli oerhört intressant att få en andra bedömning 2022, säger Rosman Jahja, Vice President Sustainability. 

 

Även om de indirekta utsläppen från Scope 3 för Trelleborg enligt tidigare analyser är betydligt större än de som är kopplade till faktisk produktionsverksamhet, är de inte lika utmanande att minska som de är för exempelvis företag som tillverkar bilar eller tvättmaskiner, där de flesta koldioxidutsläppen är kopplat till användningen av sålda produkter. 
– Vår tidigare analys indikerar att en stor del av våra utsläpp i Scope 3 kommer från en relativt liten del av leverantörskedjan som vi kommer att kunna ta itu med och ha en dialog med, säger Rosman. 

 

Den nya Scope 3-analysen ska vara klar i juni 2022 och kommer att bli en viktig kunskapskälla för att Trelleborg ska kunna upprätta en komplett klimatmålsansökan att lämna in till initiativet Science Based Target för godkännande. Godkända vetenskapsbaserade mål håller snabbt på att bli en sorts standard för stora företag för att säkerställa att de är på rätt väg för att hjälpa till att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 grader.