Örebrostudenter ger kvalificerad feedback

Three smiling women Master's students
Trelleborg använder masterstudenter för att få feedback på hållbarhetsredovisning och väsentlighetsanalys.
Vid Örebro universitet finns profilen Hållbart företagande på masterprogrammet i företagsekonomi. Studenterna får i team i workshopformat agera olika intressentgrupper. På bilden ses ett av studentteamen.

Hållbart företagande är Sveriges första tvååriga masterprogram i företagsekonomi med denna inriktning. Det riktar sig till dem som vill arbeta med hållbarhetsfrågor, och har ett starkt stöd från näringslivet.