Inga engångsplastflaskor i Trelleborg

Cartoonized plastic water bottle

Under 2019 lanserades en global kampanj om att helt eliminera alla engångsflaskor av plast före utgången av 2020. Tillvägagångssättet är upp till respektive anläggning i varje land, eftersom såväl situationen som den bästa lösningen på frågan varierar lokalt. En global sida för utbyte av idéer och framgångsrika angreppssätt har inrättats på intranätet.

Ursprungsidén till hela kampanjen kom från en medarbetare som inspirerades av en konferens han närvarade på, One Young World Summit, för yngre medarbetare i internationella företag.