Hållbarhet i prisbelönt matsal

Trelleborg Sealing Solutions in Denmark team winning prize-winning canteen
Hållbarhet är en röd tråd för den prisvinnande företagsmatsalen hos Trelleborg Sealing Solutions i Danmark.
Teamet som driver matsalen har haft ett starkt fokus bland annat på FN:s globala hållbarhetsmål som de använder i det dagliga arbetet och som visar hur man tillsammans kan åstadkomma betydande resultat.

“Vi har synliggjort FN:s 17 globala mål, och genom att göra detta vill vi inspirera med vårt koncept som adresserar målen i olika grad”, säger Malte Sejer Sørensen som leder matsalens arbete. ”Vi vill översätta målen till det dagliga arbetet och visa hur vi tillsammans kan göra skillnad, och skapa intern medvetenhet om hur man kan integrera den här inställningen i sina dagliga rutiner.” 

”Jag är väldigt stolt över att få den här utmärkelsen tillsamns med mitt team. Vi har verkligen höga målsättningar, planerar vår meny efter säsong, och interagerar mycket med våra gäster”, avslutar Malte Sejer Sørensen.