På väg till 100% förnybart

Illustration of wind turbines
Trelleborg Sealing Solutions gör allt för att minska sitt koldioxidavtryck genom att förbruka 100% förnybar el.
Trelleborg Sealing Solutions tillverkningsanläggning i Helsingör , Danmark, använder cirka 5 000 000 KwH el årligen. Det motsvarar konsumtionen av cirka 1 600 hushåll årligen.

Från den danska standardleverantören kommer omkring 20 till 40 procent av den producerade elen från kol och oljekällor, vilket har en negativ inverkan på hållbarheten. Helsingörsajten har därför tagit ställning för miljön och valt att köpa 100 procent certifierad grön energi som uteslutande kommer från källor som vind, vatten och sol.

Trelleborg Sealing Solutions anläggningar i Storbritannien arbetade också tillsammans på en energistrategi för att stödja hållbarhet och bli mer miljömedveten. De utsåg en ny leverantör som resulterade i att alla större brittiska anläggningar använde 100 % förnybar el.

Tony Collingwood, General Manager för Trelleborg Sealing Solutions i Tewkesbury, säger: "De energispecifika projekten i Storbritannien har inte bara påverkat hur mycket vi använder och spenderar, de har också varit framgångsrika i att öka medvetenheten om hållbarhet här i Tewkesbury. Det är en stor fördel att kunna säga att all vår el kommer från förnybara källor och jag har själv sett hur kunderna reagerar positivt när de får besked.”

Dessa initiativ bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt 7 Hållbar energi för alla och 11 Hållbara städer och samhällen.