Návrhy těsnění pro použití v závislosti na stále se měnících požadavcích v automobilovém průmyslu

Klimatizace

Air Conditioning

Baterie

Battery

Brzdy

Brakes

Hnací a převodové ústrojí

Drivetrain & Transmission

Elektronická řídicí jednotka (ECU)

Electronic Control Unit (ECU)

Palivové systémy

Fuel Systems

Regulace podvozku

Ride Control

Bezpečnostní systémy

Safety Systems

Chladicí systémy

Thermal Management