Těsnicí prvky v tekutinových systémech
Společnost Trelleborg Sealing Solutions nabízí širokou škálu těsnicích prvků pro tekutinové systémy. Naše řešení jsou vhodná pro použití ve stavebních a manipulačních zařízeních nebo stavebních a obráběcích strojích.