Flexclean™ решения за почистване на уплътненията
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Flexcoat™ покрития
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Flexcoat™ цветни покрития
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Seal-Glide®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static