Развитие & Внедряване

Тестване - автомобили

Тест - ниски температури

Тест на ресурс

R18_front

Тестване на прътови уплътнители

Тестване на радиални уплътнители

Tест - якост на опън

Тестване - чистачи

Изследване и развитие

Testing and Development

Нови продукти

Разработка на полиуретани

Развитие на PTFE в Trelleborg Sealing Solutions

Лаборатория за материали

laboratory

Термичен анализ