Marine Equipment and Construction - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Marina lösningar

Trelleborg tar vara på sin tillämpningsexpertis och sitt tekniska kunnande.
Våra lösningar för fritidsbåtar härstammar från utvecklingen av vätskehanteringslösningar för ubåtar, krigsfartyg och rymdfarkoster. Säkerhet, kvalitet och komfort är viktiga hörnstenar i vår produktutveckling – och i synnerhet när det gäller utveckling av produkter som ska användas i tuffa miljöer.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212ProdukterSUPERVAST
 • Långvarig och säker användning
 • Hög värmebeständighet
 • Oljebeständigt yttergummi
Visa mer


SUPER ELASTIC OSL
 • Slät insida
 • Livsmedelsgodkänd
 • Flexibel vid låga temperaturer
Visa mer


STARKLER
 • Lång livslängd
 • Stort urval av dimensioner
 • Temperaturbeständig upp till 100°C
Visa mer

SOLVYKLER
 • EPDM slang för ester, ketoner, alkoholbaserade färger
 • Silikonfri
 • Antistatisk tub
Visa mer

Silex abrasive hose from Trelleborg
SILEX
 • Låg vikt och god flexibilitet för enkel hantering
 • ISO 4649: Nötningsbeständighet <70mm3
 • Ledande innertub för operatörens säkerhet
Visa mer

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.