Marine Equipment and Construction - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Marina lösningar

Trelleborg tar vara på sin tillämpningsexpertis och sitt tekniska kunnande.
Våra lösningar för fritidsbåtar härstammar från utvecklingen av vätskehanteringslösningar för ubåtar, krigsfartyg och rymdfarkoster. Säkerhet, kvalitet och komfort är viktiga hörnstenar i vår produktutveckling – och i synnerhet när det gäller utveckling av produkter som ska användas i tuffa miljöer.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212Produkter

HYDRO'K
 • Motståndskraftig mot petroleum med aromatiskt innehåll >50%
 • Elektrisk ledningsförmåga säkerställd genom innertub och hölje
Visa mer

HYDRO'ECO
 • Motståndskraftig mot olja och bensin med aromatiskt innehåll >50%
 • Utmärkt motstånd mot oljedimma och ozon
 • Utmärkta böjningsegenskaper
Visa mer

FP 3010
 • Beständig mot ozon och havsvatten
 • Låg vikt
 • Flat fiskpumpslang som är lätt att lagra och hantera
Visa mer

FP 2007
 • Beständig mot ozon och havsvatten
 • Låg vikt
 • Flat fiskpumpslang som är lätt att lagra och hantera
Visa mer

FISH PUMP S
 • Flexibel och robust
 • Tillverkad för användning av BLOC-END®-kopplingar
 • Beständig mot ozon och havsvatten
Visa mer

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.