Building_Construction - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Bygg och anläggning

Trelleborg Fluid Handling Solutions har stort utbud av slanglösningar för spolning av avloppsledningar, högtryckstvätt och dammsugning. Våra produkter är välkända och populära tack vare vår goda branschkännedom och kontakt med marknaden.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

212Produkter

PLUTON 2G
  • ISO 3821
  • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
  • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer


PHARMAKLER FEP
  • Resistent mot i stort sett alla kemiska produkter
  • Vit innertub och yttergummi som inte färgar av sig
  • Uppfyller standard EN 12115
Visa mer


PERFORMER CERAMIC
  • 5 times more flexible
  • At least 10 times longer lifespan
  • Hose ready in 15 minutes
Visa mer

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*