Bielsko-Biala: Supporting Trelleborg’s sustainability charge on the path to net zero

Glödlampa med blad inuti

Trelleborg Seals & Profiles viktigaste tillverkningsanläggning övergick nyligen till 100 procent förnybar el. Den här viktiga utvecklingen utgör ett betydande bidrag till våra koncernomfattande hållbarhetsambitioner.

Klimatförändringarna hotar vårt sätt att leva. Från Sibirien till Kalifornien – stigande temperaturer och extrema väderförhållanden äventyrar i allt högre grad livsmedels- och vattensäkerheten, tillsammans med säkerheten och välbefinnandet i hela samhällen. Nyligen lyftes det i den sjätte utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) fram att följderna av klimatkrisen tycks öka betydligt under de kommande decennierna.

För att minimera denna påverkan kommer samhället att samarbeta för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer, eller så nära som möjligt. Detta inkluderar att företag vidtar konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Trelleborg-koncernen har åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet för vår egen verksamhet (kategori 1 och 2) senast 2035. Trelleborg Group lanserade i februari 2021 ”50 by 25”: ett robust, koncernomfattande åtagande att halvera de totala koldioxidutsläppen2 i förhållande till försäljningen (jämfört med 2020 års nivåer) innan 2025.

En viktig milstolpe

Som en del av denna process tecknade Trelleborg Seals & Profiles produktionsanläggning i Bielsko-Biala i södra Polen i mars 2020 ett avtal med den lokala energileverantören Tauron om att köpa 100 procent förnybar el, ett avtal som är helt certifierat av den polska organisationen för energicertifiering. Det innebär att kraftförsörjningen till anläggningen sedan början av 2021 sker helt via rena energikällor, nämligen vindkraftparker och vattenkraft.

”Vi har försökt att minska vårt koldioxidavtryck på olika sätt i flera år”, säger anläggningens driftschef Rafal Dziedzic. " Så när Tauron erbjöd oss möjligheten att byta till 100 procent förnybar el såg vi detta som en möjlighet vi inte ville missa."

Anläggningenligger i närheten av Bielsko-Bialas centrumoch är Trelleborgs största tillverkare av tätningar för plast- och betongrör samt inspektionsluckor och kopplingar som används i dricksvatten- och avloppstillämpningar över hela världen. Med tanke på anläggningens omfattande produktionsvolymer har den senaste tidens övergång från koleldad el till ren energi inte bara bidragit till att förbättra Trelleborg Seals & Profiles miljöpåverkan, utan även hela Trelleborg Group.

"Fram till slutet av 2020 stod vår elförbrukning för mer än 5 000 ton CO2 -ekvivalenter (CO2eq) per år," förklarar Rafal. - Det nya gröna elkontraktet gör att det blir helt klimatneutralt. Tidigare år stod Bielsko-Biala för upp till 40 procent av de totala årliga koldioxidutsläppen från Trelleborg Seals & Profiles, så detta är ett stort steg framåt för våra koncernomfattande klimatambitioner."

Two green feet

Formen på det som ska komma

Anläggningens övergång till ren energi är inte bara viktig när det gäller att minska klimatförändringarna, den bidrar också till att minska föroreningarna och förbättra luftkvaliteten för de 170 000 invånare i Bielsko-Biala och angränsande samhällen. Detta är ett viktigt steg framåt med tanke på Polens traditionella beroende av kolkraftverk.

Bielsko-Bialas strategi för grön energi går hand i hand med anläggningens bredare hållbarhetsstrategi. - Att förbättra vår energieffektivitet är ett ständigt pågående mål, säger Rafal. ”Våra energiledningssystem är ISO 50001-certifierade; en standard som anses vara bästa praxis för stora tillverkningsanläggningar och som överträffar vad många av våra konkurrenter har lyckats uppnå.”

Avfallsminskning är ett annat viktigt fokus för Bielsko-Biala-teamet. Anläggningen införde till exempel nyligen ett program för att ersätta engångsplaster med återvinningsbara eller växtbaserade alternativ. I takt med att hållbarhetsprogrammet går framåt är teamet angelägna om att engagera lokalsamhället, och i synnerhet nästa generation. 2021 började Trelleborg Seals & Profiles sponsra hållbarhetsprogram i en lokal förskola som ligger intill Bielsko-Biala-anläggningen. Samarbetet innebär att Trelleborg finansierar en serie medvetenhetsprogram med fokus på hållbarhet och återvinning.

Trelleborgs hållbarhetsarbete omfattar både lokalsamhällen och energisektorn och sänder ett tydligt budskap: vi är alla delaktiga i detta. Klimatförändringar berör alla delar av samhället, och det är viktigt att vi arbetar sida vid sida för att minimera dess påverkan. Även om det fortfarande finns mycket att göra för att nå vårt nollvisionsmål är vi glada över att våra samarbeten för oss närmare våra ambitioner.

Trelleborgs engagemang för hållbar utveckling, tillväxt och styrning är djupt förankrat i vår koncernomfattande strategi, som i sin tur stöds av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Besök Trelleborgs webbplats för mer information om våra hållbarhetsambitioner och hur vi planerar att uppnå dem.