När tre blev ett: en innovation som förändrade utvecklingen av tätningsprofiler

Trelleborgs nya profil ModularEase

Trelleborg strävar kontinuerligt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt. En av utvecklingsteamets senaste uppfinningar är ett svar på kundernas frustrationer med de begränsade alternativ som finns för sylltätningar. Tätningen ModularEase är en ”tre-i-ett”-lösning som förenklar tätning inom byggsektorn och ger betydande kostnadsbesparingar för slutanvändarna.

Byggbranschen har under de senaste åren haft en stark utveckling mot prefabricerade byggnader. Denna trend är särskilt stark inom Norden, men är ett utbrett fenomen som i stor utsträckning drivs av miljöskäl. Trähus har varit ett vanligt val för en- eller tvåfamiljshus eller mindre hotell med en till fyra våningar. Men i takt med att restriktionerna för antalet våningar i lyfts i många delar av världen har kommersiella byggbolag börjat utforska användningen av modulära träkonstruktioner för höghus.

Ackumulerade tätningsproblem

Tätning spelar en liten men kritisk roll i träbyggnader och liksom andra byggnader ställs höga krav på stabilitet, täthet och skydd. Det räcker inte att bara skydda mot fukt, vind, regn, värme och kyla: träbyggnader måste också dämpa ljudet för att förhindra buller. Ljuddämpning är särskilt viktigt i kommersiella fastigheter som hotell, äldreboenden och flerbostadshus.

Den vanligaste lösningen för flervåningshus av trä är att använda färdigskurna polyuretanplattor (PUR), men denna lösning har vissa nackdelar. PUR-plattor är vanligtvis preparerade för olika belastningar där och var och en måste placeras individuellt på kontaktpunkterna mellan väggar och tak – en tidskrävande manuell process. Dessutom kräver denna process fortfarande en extra tätning: en komponent tätar byggnaden medan en annan ger den ljuddämpande effekten.

Dessutom är det inte alltid så enkelt att välja rätt PUR-platta. Marknaden erbjuder slutanvändare flera alternativ, alla med olika statiska intervall, och rätt lösning måste väljas baserat på byggnadens belastning. Val av fel platta eller volym ökar installationstiden och kostnaderna. Variationen av plattor ställer också höga lagerhållningskrav på företagen, vilket ökar deras kostnader och påverkar deras rörelsekapital.

Arbeta med kunder

Trelleborg är unikt positionerat för att hitta ett nytt sätt att lösa dessa problem. Vi tillämpar en företagsövergripande metod där våra ingenjörer och utvecklingsexperter har ett nära samarbete med vårt säljteam för att förstå våra kunder och vilka utmaningar de står inför. Genom nära kommunikation var det tydligt att många kunder var frustrerade över marknadens begränsade utbud av tätningslösningar.

”När det gäller utveckling av nya lösningar är hela teamet involverat, inklusive kunderna”, förklarar Per Arnqvist, Innovation Projects Manager Profiles på Trelleborg Sealing Profiles. ”Feedbacken från marknaden var att PUR-tätningar var ineffektiva och dyra, så vi bestämde oss för att göra något åt det och tillföra mervärde.”

Per ledde en brainstorming-session tillsammans med ett team av Trelleborg-ingenjörer, känt som Innovationsteamet. Deras lösning var att utveckla ett mer strömlinjeformat system som skulle vara enklare att installera och som skulle inkludera både en tätningsprofil och en ljuddämpande komponent.

Prövning och framgång

Med ett tydligt mål i sikte utvecklade Innovation Trelleborg-teamet en prototyp och började testa den under verkliga förhållanden. Efter att ha genomgått tidigare interna utvärderingar skickades den nya prototypen ut för mer rigorös testning till Holzforschung Austria-institutet (HFA), ett ledande forskningscenter för träindustrin i Wien. De tidiga resultaten var positiva. ”Lösningen såg väldigt lovande ut”, säger Arnqvist. ”Så vi började hitta sätt att fintrimma den och titta på vilka material vi kunde lägga till för att förbättra den.”

Trelleborgs filosofi är att experimentera genom att kombinera nya material för att skapa synergier mellan deras olika materialegenskaper. När det gäller ModularEase-lösningen kombinerade Sealing Profiles-teamet två polymerer med olika hårdhetsgrader för att möjliggöra ljudabsorption över en rad olika frekvenser. I materialen ingick etylen propylen-dien-monomer (EPDM) som också är mer brandbeständigt än PUR.

Ett modulärt tätningssystem

Efter flera steg i utvecklingen kan Trelleborg erbjuda kunderna ModularEase, ett modulärt tätningssystem med liknande ljuddämpande effekt som PUR-tätningar. Trelleborgs produkter möjliggör även lastbärande och tätande egenskaper: en äkta ”tre-i-ett -lösning” som innebär att användaren inte längre behöver installera ytterligare tätning mellan skikten under konstruktionen.

I stället för att behöva placeras individuellt som traditionella PUR-tätningar, erbjuds ModularEase-lösningen som en meterlång rulle som kan rullas ut och häftas fast på träväggarna. Samtidigt ger ”tätningsflikar” som ingår i konstruktionen automatisk tätning, och en adaptiv sektion innebär att den kan användas på ojämna ytor.

I stället för att behöva välja mellan en mängd olika varianter, som PUR-plattor, finns ModularEase bara i två varianter. Detta innebär inte bara att det är enklare för slutanvändarna att välja den produkt de verkligen behöver, utan underlättar även företagens lagerhållning. Eftersom detta system ger både tätning och dämpning krävs inget extra material för att täta spalterna och det är enkelt att häfta fast genom fästbenet.

ModularEase - Trelleborg

Trelleborgs enkelskiktslösning kan förutom att underlätta installationen även bära tyngre last tack vare en extra profil placerad i mitten av tätningen. En produkt kan bära last på upp till fyra våningar, men Arnqvist säger att hans mål med tätningen är att så småningom täcka åtta våningar. Detta bidrar också till att lastfördelningen fördelas jämnt över hela den bärande väggen, vilket ger en hög strukturell stabilitet. Medan det kan vara svårt att mäta den maximala belastningen på PUR-tätningar, blir det betydligt enklare med ModularEase-lösningen.

Med behov av högkvalitativa lösningar till effektiva priser förändras byggbranschen snabbt och de ingående komponenterna måste anpassas därefter. Trelleborgs ModularEase är visserligen utformad för att tillgodose kundernas befintliga smärtpunkter, men det bästa kommer i framtiden.

För mer information om lösningen ModularEase, kontakta gold.standard@trelleborg.com.