Så hjälper Trelleborg mejeribranschen att gå mot en mer hållbar framtid

Ko

Världens befolkning växer, liksom efterfrågan på livsmedel, vilket innebär att det finns ett stort behov av att försörja fler människor baserat på en begränsad mängd mark. Om till exempel planetens 7,6 miljarder människor skulle konsumera lika mycket mat som genomsnittspersonen i USA skulle den globala efterfrågan överstiga mängden tillgänglig mark. Faktum är att det skulle kräva nästan 4,5 planeter att tillgodose denna efterfrågan.

Men det finns mer att ta hänsyn till avseende behovet att förse mänskligheten med tillräcklig mängd mat och säker mat: detta måste även göras med minsta möjliga miljöpåverkan. Planetens begränsade resurser måste brukas så effektivt som möjligt.

Behovet av att möta världens växande efterfrågan på livsmedel skapar ett dilemma för mjölkbönder: produktionen måste ökas, men man måste också bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Lösningen är tillförlitlig utrustning för hantering av produkterna, som gör det möjligt för lantbrukare att minska resursslöseriet – och automatisering skapar möjligheter att göra detta. Mejeribranschen övergår kontinuerligt till mer hållbara och effektiva arbetsmetoder, vilket gör det möjligt för leverantörer att tillgodose världens växande efterfrågan samtidigt som utsläppen och vattenförbrukningen minskar.

Trelleborg och Blue Dimension

Allt detta görs i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Världens livsmedelsindustrier kan bidra avsevärt till hållbarhetsmål 2 (Ingen hunger), 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) Det finns Trelleborg-produkter i många applikationer runt om i världen som hjälper till att lösa dessa problem och där vi samverkar med andra företag som har samma mål – att göra livsmedelsproduktionen hållbar på både ekonomisk och ekologisk nivå.

För att accelerera affärsresultaten och samtidigt bidra till hållbarhet i praktiken införlivar Trelleborg en ”Blue Dimension” i sina produkter. För oss representerar Blue Dimension det faktum att våra produkter gör det lilla extra för att öka hållbarheten, vilket innebär att skydda miljön, människor, infrastruktur och resurser. Läs vidare för att lära dig mer om exempel på Blue Dimension i praktiken.

People and cows

Hjälpa lantbrukare öka produktionen och samtidigt bibehålla kvaliteten

En av Trelleborgs framgångshistorier om Blue Dimension är att samarbeta med våra kunder inom integrerade mjölklösningar för att förbättra mjölkböndernas produktion, djurens välbefinnande och övergripande livskvalitet. Mjölkrobotarna och mjölkningssystemen är kända för sin effektivitet och robusta och tillförlitliga prestanda, vilket gör att tusentals liter mjölk kan strömma genom systemen varje dag.

Även om dessa maskiner är effektiva är de även mycket sofistikerade och komplexa och Trelleborg förser lantbrukare med fler än 170 olika delar för olika maskiner, som stödjer deras viktigaste hjälpmedel. I komplexa system bearbetar olika maskiner tusentals liter mjölk om dagen – och utan utrymme för fel på mat och dryck som är avsedda för mänsklig konsumtion.

Det får inte uppstå några fel i produktionen, eftersom driftstopp eller föroreningar kan orsaka en allvarlig förlust av produktionsvolymer och därmed effektivitet. Materialen är också föremål för strängt reglerade livsmedelsgodkännanden som säkerställer att gummikomponenterna inte på något sätt påverkar kvaliteten.

Vårt samarbete börjar vid spenen, där Trelleborg har hjälpt sina kunder designa och skapa slangar och spengummin som är effektivare än allt annat på marknaden, vilket ökar produktionsvolymerna och minskar mjölkningstiderna. Trelleborg säkerställer också att slangarnas ytor och material är enkla för lantbrukare att rengöra och hantera.

Förbättrar kornas livskvalitet

Globala aktörer gör oundvikligen en viss miljöpåverkan, men genom beslut som fattas på lokal nivå kan små skillnader skalas upp och i slutändan ge större effekt. Detta gör det möjligt för alla företag att göra rätt genom att göra bra ifrån sig och detta är en av Trelleborgs styrkor: vi har global räckvidd utan att förlora vår lokala närvaro. Ett exempel på partnerskap är hur Trelleborg hjälper sina kunder att förbättra effektiviteten genom att förbättra kornas livskvalitet.

Kor kan få allvarliga problem när deras hovar är överbelastade och slits ner, vilket ofta sker när de tillbringar för mycket tid på betong. Detta kan förvärras av långa väntetider i mjölkningskön, och när korna går och står under matningen. Dåliga rörelesemönster kan också leda till skador på grund av överbelastning av hovarnas yttersida – vilket kan äventyra kons hälsa.

Förutom hälsoriskerna har detta en betydande effekt på produktiviteten: en icke-stressad ko är 4 % till 14 % mer produktiv än en stressad ko. Resultaten visar tydligt att bönder som investerar i lösningar för att minska stressen hos boskap ser ökad mjölkproduktion och effektivitet.

En lösning är gummibelagda golv. Trelleborg arbetar med leverantörer av gummibelagda golv profiler från för att förbättra kornas livskvalitet.

Medan de flesta gårdar använder betonggolv är gummi mer hygieniskt och bekvämt samtidigt som det ger ökad friktion och bättre glidmotstånd. Dessa fördelar är särskilt tydliga när kon står still. Enligt studier går kor bättre och beter sig mer naturligt på gummibelagda golv och kalvar får bättre tillväxt och färre skador.

Hållbara lösningar för att skapa en bättre planet

Även om planeten står inför alltvarliga utmaningar är den goda nyheten att effektivitetsförbättrande automatiseringar kommer att utvecklas snabbt under de kommande åren. Förändringar sker i regel som resultat av kostnads- och arbetskraftsförändringar, ökad komfort för kor och en bättre livsstil för bönder. Trelleborgs lösningar har hjälpt till att uppfylla dessa kriterier: de är ekonomiska, hållbara och erbjuder en mer produktiv lösning för mjölkgårdar av olika storlekar.

Målen är ambitiösa, men på Trelleborg samarbetar vi med branschpartners för att göra det så enkelt som möjligt att hitta såväl hållbara som ekonomiskt lösningar. Vi utvecklar våra egna certifierade material för att säkerställa att vi har fullständig kontroll över de komponenter som är kritiska för dessa processer. Detta kallar vi Blue DimensionTM