SuperSealer Elisabeth Igeby

Elisabeth Igeby Trelleborg

I nästan ett års tid har februari månads SuperSealer haft en viktig roll för att hålla hela vår organisation engagerad och motiverad. Läs Elisabeths tankar om hur covid-19 påverkat både näringslivet och verksamheten från dag ett, men också om hur den nya verkligheten har fått företaget att förbereda sin inför framtiden.

Vem är du?

Jag heter Elisabeth Igeby och är HR-chef på Trelleborg Seals & Profiles. Jag ser till att vi har bra relationer med ledningen, medarbetarna och fackföreningarna.

Hur länge har du haft just den här befattningen och vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?

Jag började på Trelleborg i maj 2020, så jag har varit här i nästan ett år nu. Min roll är att fastställa HR-strategin och hjälpa till att förbättra de övergripande verksamhetsresultaten där människor spelar en nyckelroll. Min viktigaste arbetsuppgift är att se till att vi utvecklar ledare, team och individer så att vi kan bygga vidare på vår position som ett engagerat, kompetent och motiverat företag.

Vad är det bästa med att arbeta här?

Att arbeta på Trelleborg erbjuder det bästa av två världar: jag är en del av ett globalt företag med en decentraliserad struktur där viktiga beslut fattas lokalt. Dessutom älskar jag att det är högt i tak och att man kan interagera med kollegor från hela världen. Det är inte en självklarhet på alla arbetsplatser.

Vilka är de största utmaningarna för dig i ditt arbete?

Det har verkligen inte varit lätt att vara ny på jobbet mitt under pandemin eftersom jag inte har kunnat resa, träffa kollegor eller lära känna verksamheten på samma sätt som man hade velat.

Men covid-19 har även inneburit många andra utmaningar. I synnerhet är det svårt att tillhandahålla rätt kommunikation när det råder så stor osäkerhet kring allting, att bibehålla tryggheten i teamet och upprätthålla engagemanget när många arbetar på distans.

Hur tror du att verksamheten kommer att utvecklas på ditt område i framtiden? Och hur förbereder du dig för det?

En av de få fördelarna med pandemin är att den påskyndat digitaliseringen och gjort det möjligt att jobba på distans – det har till och med blivit det nya normala. Det ställer i sin tur nya krav på cheferna. De måste hitta nya sätt att hantera och motivera teamen på distans, och för många har det varit en rejäl utmaning men också inneburit att man tvingats tänka i nya banor.

För att lyckas på sikt måste vi investera i ledarskap och tankesätt som passar framtidens arbetssätt. Som arbetsgivare måste vi skräddarsy och erbjuda en tydlig medarbetarupplevelse så att vi kan lokalisera, attrahera och behålla personal.

Vad gör du på fritiden?

Precis som många andra tycker jag om att umgås med vänner och familj. Jag är gift och har två barn: en 20-årig dotter och en 18-årig son. Förr tävlade jag i hästhoppning, men tyvärr har jag ingen egen häst idag. Å andra sidan har det frigjort tid åt andra sporter, och jag har t.ex. spelat mycket tennis och tränat på gym. När jag inte tränar älskar jag att resa och upptäcka nya platser med min hund.

Personer som hoppar i ett stort rör

Våra medarbetare