"SuperSealer" Tina Bole | Seals & Profiles

SuperSealer Tina Bole

Tina Bole

Aprils SuperSealer är en redovisningsfantast med många strängar på sin lyra. Hennes hängivenhet för och uppmärksamhet på detaljer är tydlig, både när hon arbetar med att se till att våra konton uppfyller alla krav och tränar räddningshundar som hjälper till att rädda liv och hitta saknade personer. Hon pratar om sin arbetsroll, nyckeln till effektivt samarbete och hur en stödjande miljö är avgörande för att man ska kunna skapa gemensam framgång.

Berätta lite om dig själv.

Jag heter Tina Bole och arbetar som revisor på Trelleborg i Slovenien.

Hur länge har du arbetat med redovisning och vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?

Jag började min karriär inom redovisning för över tio år sedan. Mitt huvudsakliga ansvar är att se till att alla affärstransaktioner inom företaget registreras korrekt i det centrala informationssystemet i enlighet med alla tillämpliga regler, redovisningsstandarder och juridiska krav. Dessutom sammanställer jag månatliga balansräkningar och affärsrapporter för både interna och externa intressenter samt samverkar med olika avdelningar inom företaget.

Hur länge har du arbetat sammanlagt på Trelleborg och hur tycker du det är att arbeta här?

Jag har jobbat på Trelleborg i ett och ett halvt år och från allra första dagen kände jag mig hemma här. Det som gör Trelleborg speciellt är vår laganda och vårt engagemang för gemensam framgång. Jag skulle till och med säga att banden mellan oss är vår största styrka – som team är vi lika starka och motståndskraftiga som våra produkter! Mina kollegor är alltid otroligt stöttande, oavsett vilka utmaningar vi står inför, och det är ett nöje att arbeta i en sådan samarbetspräglad miljö.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

De största utmaningarna uppstår vid genomförande och registrering av större affärstransaktioner i våra konton. I många fall kräver sådana särskilda transaktioner omfattande samordning, bakgrundsundersökning och juridisk granskning för att man ska säkerställa att de utförs och registreras korrekt i våra informations- och rapporteringssystem. I synnerhet gör Trelleborg-koncernens storlek att mängden transaktioner och antalet inblandade parter – inklusive de som är kopplade till utlandet – leder till betydande utmaningar.

Hur tror du att verksamheten inom ditt arbetsområde kommer att utvecklas i framtiden? Hur förbereder du dig inför detta?

Redovisning är ett arbete som till sin natur är full av regelverk, både internt och externt. Det innebär att jag måste hålla mig uppdaterad om den juridiska utvecklingen och samtidigt samarbeta med mina kollegor för att ta fram optimala lösningar för företaget. Jag försöker effektivisera vår verksamhet genom att leta efter potentiella fel eller möjligheter till kostnadsminskningar inom specifika affärsområden.

Vad gör du på fritiden?

Vid sidan av mitt vanliga arbete arbetar jag deltid som hundtränare för den slovenska räddningshundsenheten. Jag är även räddningshundsskötare och certifierad enligt högsta internationella standard, vilket innebär att jag är kvalificerad att söka efter människor som gått vilse i naturen. Jag har alltid jourtid för att kunna hjälpa nödställda genom att omsätta mina kunskaper i praktiken. Under de senaste åren har allt fler fått upp ögonen för den ovärderliga roll som hundar spelar i räddningsarbeten, ett exempel är den förödande jordbävningen som nyligen inträffat i Turkiet och Syrien. Där spelade räddningshundar en viktig roll för att hjälpa till att hitta överlevande under rasmassorna.

Jag arbetar också med terapihundar som en del av Slovenian Helping Paws Society. Vi erbjuder terapisessioner på olika institutioner som exempelvis skolor, vårdhem, rehabiliteringscenter och behandlingsanläggningar för patienter med hjärnskador och neurologiska sjukdomar. Jag vill tacka mina kollegor för deras stöd och förståelse när jag behöver vara borta från jobbet – jag är så lyckligt lottad att arbeta på ett så omtänksamt och förstående företag!

Personer som hoppar i ett stort rör

Våra medarbetare