Key challenges for the building & construction industry to address

ill_buildings_construction_wg_rgb
Kvalitet

Material som motsvarar eller överträffar globala eller lokala regeleverk
Lösningar som är en del av hållbarhetsperspektivet
Förmåga att utveckla nya material

ill_buildings_construction_wg_rgb
Design

Leverantörer som förstår applikationen och vilka kriterier som är avgörande
Partners som kan bidra med testning av nya lösningar

Vikten av löpande design förbättringar

ill_buildings_construction_wg_rgb
Service

Speciella förpackningslösningar som underlättar logistiken i lager eller byggplatsen

Leveranssäkerhet när komponenttillverkning är global och byggplatsen lokal

Snabb, säker och korrekt hantering under hela leveranskedjan

Bygg och anläggning

Tätningsprofiler för bygg och anläggning

Vatten och avlopp

Vattenläcka på gatan

Reparera utan att gräva

UN_Goal
FN Mål 9

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

UN_Goal
FN Mål 11

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

UN_Goal
FN Mål 6
Målet är att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3