Bästa beska

beer-bottles
Många sveper gärna ett stop öl emellanåt, och tätningslösningar är viktiga för att drycken ska kunna levereras effektivt och säkert till tappen, burken eller flaskan.

Öl är den tredje mest populära drycken i världen — efter vatten och te. Miljontals liter bryggs varje år. Längs hela vägen från mäskningskaret, via jäsningstanken och kylaren till lagringskärlet sitter det tätningar av olika slag.

— Det kan röra sig om enkla O-ringar, komplexa gjutna komponenter eller packningar. Våra tätningar garanterar att flaskor, burkar och fat kan fyllas med öl på ett säkert sätt och utan att förorenas, säger Martin Krüger, försäljningsansvarig för mat, dryck och vatten inom Trelleborg Sealing Solutions. 

Tappningsutrustning måste vara precist konstruerad och mycket väl tätad. Med tanke på att bryggerier kan fylla upp till 100 000 behållare per timme på en enda tappningslinje (motsvarande 2 000 per minut), är tätningen en krävande uppgift. En hygieniskt väl genomtänkt konstruktion är grundläggande för en säker leverans av produkten till konsument.

— I de flesta är tätningarna specialframtagna för livsmedelshantering, säger Martin Krüger.

Konstruktionen har utvecklats för att undvika dödutrymmen kring, i eller under en tätning. I dödutrymmen kan bakterier eller mikroorganismer ansamlas och bokstavligen utveckla ett ”eget liv”. Det kan leda till kontaminering med bakterier och mögel, som potentiellt utlöser en så kallad spontan infektion i en dryck. Den gör produkten odrickbar och värdefull produktion går till spillo. 

Finit elementanalys (FEA) är ett effektivt verktyg för att simulera hur vätskor ansamlas och hur detta kan förebyggas. Genom att undvika dödutrymmen i en tappningsmaskin minskar man inte bara förekomsten av spontan infektion i drycker utan dessutom rengöringsfrekvensen, vilket i sin tur avlastar tätningarna. De slits mindre och de får förlängd livslängd.

Det blir allt vanligare med hantverksöl, och det ger FEA en allt mer framträdande roll inom tätningskonstruktion. Omkring 17 700 eller 94 procent av alla bryggerier kan definieras som hantverksbryggerier. Många av dem är mikrobryggerier, där särskilt höga krav på kompakta produktions- och tappningssystem ställs. Där måste tätningslösningarna anpassas till trånga utrymmen, och FEA används för att simulera funktionen hos tätningar under dessa specifika installations- och driftförhållanden. 

FEA gör det möjligt att optimera tätningar redan före prototypstadiet.

— Det går att kontrollera på ett tidigt stadium om gjutna komponenter och tätningar uppfyller uppsatta krav. Därmed besparar vi oss tidsödande provkörningar och testfaser. Tack vare FEA, kan tätningskomponenterna dessutom integreras individuellt i bryggnings- och tappningssystem. De kan anpassas till flödet, till tillgängligt utrymme och till kostnadsbegränsningar, säger Martin Krüger.

En annan trend är ökande efterfrågan på blandade öldrycker. Det innebär ökad användning av inline-blandningssystem där flytande komponenter blandas direkt i rörledningen och tappas som en homogen slutprodukt. 

— Tätningslösningar för sådana processlinjer måste vara resistenta mot de olika bakterier och jästkulturer som förekommer i öl, och dessutom mot syror från läsk och fruktjuicer. Under sådana omständigheter är tätningskompatibilitet en mycket utmanande uppgift säger Martin Krüger. 

Ett sätt att lösa problemet är att tillverka tätningar i en perfluorelastomer (FFKM), som till exempel Trelleborgs Isolast®. Med en terpolymer av monomerer, där alla väteatomer ersätts av fluor, innebär frånvaron av väte i molekylkedjan att materialets kemiska motståndskraft förbättras. De tvärbundna molekylkedjorna kombinerar elasticiteten och tätningsförmågan hos en elastomer med den kemiska motståndskraft och termiska stabilitet som är typisk för polytetrafluoreten
(PTFE).

Den universella kompatibiliteten hos FFKM är också viktig genom att utvecklingen går mot mindre produktionssatser i bryggerier. Hantverksöl och blandade öldrycker tenderar att produceras i mindre mängder, och eftersom en och samma tappningsanläggning används för olika ölsorter och blandade öldrycker krävs större flexibilitet i processen.

Tätningar måste därför vara resistenta mot olika ölsorter och blandade öldrycker, oavsett sammansättning. Varje gång man går över från en produkt till en annan måste hela systemet rengöras och steriliseras. Men frekvent rengöring med aggressiva medier kan snabbt förstöra standardtätningar. Effektiv och långvarig kemisk motståndskraft hos tätningarna är också viktigt för att undvika att smak och lukt överförs från en produkt till en annan.

Ett gammalt tjeckiskt ordspråk säger: ”Ett fint öl kan bedömas med en enda klunk, men det är bättre att vara på den säkra sidan.” Så nästa gång du njuter av doften och smaken hos ett riktigt gott öl, tänk på hur mycket omsorg, uppmärksamhet, forskning och teknik som ligger bakom att din favoritbrygd är hygieniskt oklanderlig och har den perfekta smaken.

 

Att brygga det perfekta ölet – steg för steg
Hur går det till när rent vatten, mältat korn, humle och jäst förvandlas till öl?

  • I bryggeriet krossas olika typer av malt för att bryta upp kornen och extrahera jäsbara sockerarter. Den krossade produkten kallas maltskrot. 
  • Maltskrotet överförs till mäskeriet där det blandas med hett vatten i en process som kallas mäskning. Här utnyttjas naturliga enzymer i maltet för att bryta ner maltstärkelse till socker. 
  • Mäsken pumpas sedan över till vörtpannan där den söta vörten separeras från maltskalet. 
  • Vörten i vörtpannan kokas och i det här steget tillsätts humlen. 
  • Efter kokning kyls vörten i en värmeväxlare. Malt- och humlepartiklar filtreras bort och en klar vätska återstår. 
  • Vätskan överförs till en jäsningstank samtidigt som jäst tillförs. 
  • Jästen omvandlar vörten till öl genom att producera alkohol, smaker och koldioxid, som kommer till användning senare i processen. 
  • Efter jäsningen behöver det färska ölet mogna för att utveckla smak och struktur. 
  • När ölet har mognat till sin fulla potential, filtreras och kolsyras det, och överförs till en klarningstank där det får stanna i tre till fyra veckor. Efter denna process är ölet redo att buteljeras eller tappas på burkar eller fat.För mer information, besök:
https://tss.trelleborg.comDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com