Viktiga vävar

High-quality-coated-fabrics
Viktiga vävar

Belagda vävar är produkter som bygger på mångårig erfarenhet av att utveckla produkter som skyddar människor mot infektion, brand och iskallt vatten.

En sjukhusvistelse tenderar att skapa stress och oro, men Trelleborg bidrar till att säkerställa att medicinska mottagningar har den senaste tekniken för att hålla dig trygg och säker. När du rullas till ett sjukrum är det betryggande att veta att du får en ren, bakteriefri säng att vila i medan du genomgår de medicinska ingrepp du hellre hade sluppit.

John Mouland, tekniskt ansvarig, och hans utvecklingsgrupp inom Trelleborg Coated Systems utvecklar madrassöverdrag som är ogenomträngliga för vätskor och bakterier och som förhindrar korskontaminering mellan de sjukdomar som via patienterna kommer in i sjukhusmiljöer.

Våra belagda vävar har ett polyuretanskikt som hindrar oönskade medier från att tränga ner i sängen, säger John Mouland.

Han har arbetat inom Trelleborg sedan 1998.
– Jag jobbar med produktions- och utvecklingsteam, leder vårt arbete genom laboratoriefasen och hjälper till att överföra resultaten till produkter som uppfyller våra kunders krav.

Hans team i New Haven, Connecticut, USA, tillämpar beläggningsteknik på en mängd olika vävar för hälsooch sjukvård, för flygindustrin och för konsument- och
fritidsprodukter.

– Våra vävar används inom många olika industrier, så vi har att göra med de mest skilda material. Vi lägger stor vikt vid att producera belagda vävar av högsta kvalitet.
Kunderna kommer med sina idéer och specifikationer och vi samarbetar med dem för att ta fram produkter som motsvarar deras behov, säger John Mouland.

Nyligen utvecklade de belagda vävar för de överlevnadsdräkter som oljearbetare bär när de flyger med helikopter till avlägsna oljeplattformar. De måste bära dräkter som skyddar dem om de skulle vara med om en olycka och hamna i det isiga arktiska vattnet, och som håller dem varma, torra och säkra tills de räddas. Campingutrustning är en annan populär tillämpning, och John Mouland säger att hans team också arbetar för att förbättra vävmaterial till luftskepp. 

– Nya materialkrav tänjer gränserna för vad som är möjligt att tillverka. Om det vore enkelt kunde alla göra det, men om det är svårt och vi lyckas lösa problemet, då
hjälper vi våra kunder att vara på topp inom sina respektive produktområden.

– Det kan vara svårt att hitta den rätta kombinationen av ytvikt och hållfasthet. Ibland handlar det om tygets känsla. För en specifik kundtillämpning kan väven behöva kännas extra mjuk. Eller det kan behövas en mjuk väv som samtidigt har god vidhäftning. Ibland står dessa behov i konflikt med varandra, och det händer att kundens behov förändras när vi är mitt i utvecklingsarbetet. Trelleborg har tillverkat belagda vävar i mer än 40 år, och vi är kända för att uppfylla våra kunders krav. 

Dan Culhane är globalt ansvarig för storkunder inom Trelleborg Coated Systems. Han har regelbunden kontakt med sina kunder för att förstå vilka behov som Trelleborgs produkter och lösningar kan uppfylla. För närvarande arbetar Dan Culhane med kunder för att utveckla material till tourniqueter, förband som används vid kirurgi och i nödsituationer för att tillförlitligt snöra av blodkärl och stoppa blödning. Om en tourniquet lossnar kan det betyda livsfara. En annan kund är ute efter bariumimpregnerad väv som ska användas för röntgenundersökning i samband med titthålsoperationer. Tanken är att tydligt kunna se var det kirurgiska instrumentet befinner sig.

– Oavsett om vi har att göra med läkare eller med tillverkningsenheter så ligger den största utmaningen för den medicinska industrin i att förbättra funktionaliteten, göra befintliga produkter bättre och höja prestanda utan att kompromissa med produktens egenskaper. Och samtidigt måste vi ta miljöhänsyn, säger Dan Culhane. 

– Hälso- och sjukvården är på jakt efter slitstarka material som är motståndskraftiga mot smitta och brand, samtidigt som de ändå är estetiskt tilltalande. Allt material måste vara hållbart och ha god kemisk resistens. Det är en utmaning att försöka motsvara alla dessa behov.

Dan Culhane säger att framgången beror på kompetensen hos teamet.

– Vi har ett bra utvecklingsteam som tillämpar en femstegsprocess för att definiera projektkraven och ta fram de bästa produkterna för varje tillämpning. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att komma fram till vilka parametrar som är avgörande. Sedan tar vårt utvecklingsteam fram ett produktkoncept och en tidplan. De analyserar vilka fysikaliska och kemiska egenskaper som behövs och tar fram prototyper som kunden kan utföra prestandatest på. Det sista steget är kommersialiseringen. Ibland kan produktutveckling och FDA-godkännande ta två till tre år. 

– Utveckling är ett område där Trelleborg verkligen utmärker sig, avslutar Dan Culhane.
För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/en/engineered-coated-fabricsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com