Vattentata stader

inundation
Vattentäta städer

Stigande havsnivåer och ett ökande antal megastäder kan bli en svårhanterlig kombination om vatteninfrastrukturen inte får den uppmärksamhet som den förtjänar. Lyckligtvis finns det lösningar på flera av utmaningarna.

Havsnivåerna beräknas stiga med upp till 122 centimeter före 2100. Med tanke på dagens snabbt växande städer, särskilt nära kusterna, hotas miljontals människor av översvämning. Antalet personer som kommer att påverkas av stigande havsnivåer förväntas trefaldigas på mindre än 15 år.

De årliga ekonomiska förlusterna på grund av översvämningar i världens största kuststäder är redan enorma, och 2017 kommer att sticka ut på grund av flera
extrema oväder, bland annat orkanen Harvey. 2050 beräknas den totala kostnaden för översvämning av kuststäder vara svindlande hög, över tusen miljarder dollar per år. Miami, New York, Shanghai, Bangkok och Mumbai är bara några av de städer som kan drabbas av katastrofala översvämningar om vattenhanteringen inte prioriteras.

Vissa städer har tagit itu med situationen och vidtar åtgärder för att skydda sig mot översvämningar, till exempel genom att bygga vallar, stormflodsbarriärer, slussar och dammar.

Venedig, kanalernas stad, har gjort stora investeringar för att säkerställa att det allt högre tidvattnet inte dränker staden för gott. Venedig samverkade med närliggande städer för att bygga ett ambitiöst stormflodsskydd, Moseprojektet. Det skyddar städerna mot översvämning med hjälp av 78 uppfällbara översvämningsbarriärer i lagunens olika inlopp. Översvämningsbarriärerna aktiveras om tidvattnet närmar sig kritiska nivåer. Normalt ligger de dolda i sina betongkapslingar på lagunens botten.

Trelleborg har varit involverat i Venedig-projektet redan från början. Företagets konstruktörer samverkade tidigt med projektgruppen för att ta fram skräddarsydda
tätningslösningar och olika fendersystem.

– Trelleborg har mångårig erfarenhet av olika typer av vattenhanteringsprojekt runt om i världen, säger Ruud Bokhout, ansvarig för affärsutveckling och marknad inom Trelleborg Offshore & Construction.

– Våra lösningar finns i stormflodsbarriärer och annan infrastruktur runt om i världen.

Ett annat exempel på Trelleborgs engagemang i översvämningsförebyggande strukturer finns i Sankt Petersburg. Här har man byggt ett komplext vatteninfrastrukturprojekt bestående av en 25 kilometer lång damm, två seglingsbara kanaler och den längsta vägtunneln under vatten i Ryssland. Trelleborg deltog i att ta fram en tätningslösning mellan tunnelns 15 sektioner. Trelleborgs Omega-tätningar, 40 meter breda och sju meter höga, ska hålla tunneln torr, utan behov av underhåll, i 100 år.

I Los Angeles är de robusta Omega-tätningarna också en komponent i åtgärderna för att förebygga översvämningar och hindra att vatten tränger in i stadens överbelastade vägsystem.

Hotade av stigande flodnivåer har länder som Sydkorea och Nederländerna vänt sig till Trelleborg för att söka lösningar som självaktiverande tätningar och kompressionstätningar för stormflodsbarriärer och annan infrastruktur.

Ruud Bokhout är övertygad om att översvämningsskador kan förebyggas genom sådana lösningar, men man bör inte vänta med dem.

– Projekt av denna dignitet tar tid. Det är komplexa strukturer som måste byggas och det handlar om avancerad teknik. Det är viktigt att Trelleborg involveras i ett tidigt skede för att säkerställa en lämplig och absolut tillförlitlig lösning, säger han.


Hålla tätt
Trelleborg erbjuder skräddarsydda tätningslösningar för vattenhanteringsprojekt världen över. Några vanliga produkter är följande:
  • Självaktiverande tätningar/läpptätningar som aktiveras av vattentryck. Sådana tätningar lämpar sig för radiella, horisontella och vertikala slussportar.
  • Kompressions- och D-profilförseglingar tillåter tätning av expansionsfogar. De är gjorda av gummi som är mycket resistent mot exponering för väder, solljus, oljor och slag.
  • Uppblåsbara tätningar fylls med luft eller vatten för att täta en öppning eller ett mellanrum.
  • Omega-tätningar står emot höga vattentryck i kombination med stora rörelser i alla riktningar.
  • Gina-tätningar tätar mellan två betongelement, till exempel i en undervattenstunnel eller mellan en tunnelsektion och en temporär gavelvägg i den icke färdigställda tunnelns ände.

För mer information, besök:
www.trelleborg.com/engineered-productsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com