Vänder sidan till

Halo-fenders
Vänder sidan till

Pneumatiska fendrar är stora luftfyllda gummiblåsor som placeras mellan fartyg för att förhindra att de skadar varandra vid överföring av last mellan fartyg (STS – Ship-to-Ship). När Teekay Marine Solutions upplevde dramatiskt ökad efterfrågan på STS-utrustning vände man sig till Trelleborg som ny partner.

Efter hand som Trelleborg vidareutvecklade sina fendrar för att motsvara Teekays hårda krav växte sig partnerskapet mellan de båda företagen allt starkare.

– År 2015 var Trelleborg den primära leverantören av fendrar till Teekay, påminner sig Richard Hepworth, ansvarig för marina system inom Trelleborg Offshore & Construction.

Samarbetet fungerade så bra att de båda företagen i början av 2017 beslutade att tillsammans marknadsföra Trelleborg-fendrar under det gemensamma namnet HALO – positionerat som ett varumärke för pneumatiska fendrar av premiumkvalitet.

– Teekays praktiska erfarenhet, djupa kunskap och världsomspännande lager- och logistiknät för hantering av fendrar, tillsammans med Trelleborgs tillverkningserfarenhet, är en perfekt kombination, säger Ozlem Kir, affärsutvecklingschef vid Teekay Marine Solutions som är ett helägt dotterbolag till Teekay Tankers, ett av världens största konventionella tankfartygsrederier.

Samarbetet gör det möjligt för båda parter att erbjuda en hög servicenivå och produkttillgänglighet på fendermarknaden.

– Varje redare sätter personsäkerhet och skydd av sina tillgångar före allt annat. När två fartyg ligger långsides för lastöverföring gäller det att ha bästa möjliga fendrar för att skydda sina dyrbara tillgångar.

Glöm inte att ett fartyg kan vara upp till 330 meter långt och väga 320 000 ton, säger Ozlem Kir. Richard Hepworth förklarar: – Fendrarna måste vara noggrant utformade för att underlätta för de båda fartygen att lägga sig långsides. De måste också vara extremt hållbara för att inte malas sönder mellan de tunga fartygen i grov sjö.

För att lyfta servicenivån kan HALO-fendrar både köpas och hyras. Uthyrning kan vara på längre eller kortare tid, och det finns även en variant med köp efter hyra. Med dessa alternativ kan kunderna erbjudas maximal flexibilitet när det gäller finansiering av fendrar.

– Trelleborg och Teekay har noterat ökande efterfrågan på fendrar från det nya HALO Fenders-partnerskapet. Trelleborg ökar sin produktionskapacitet i Kina för att hålla takten med tillväxtprognosen, säger Richard Hepworth.


HALO pneumatiska fendrar

HALO pneumatiska fendrar av premiumkvalitet uppfyller standarden ISO 17357-1:2014. De består av ett nötningsbeständigt yttre gummiskikt som skyddar de inre gummi- och kordaskikten från skador utifrån. 

Fendrarna levereras vanligtvis i uppsättningar om fyra. Fendrar som används vid överföring av oljelast är 3,3 meter i diameter och 6,5 meter långa. Vid LNGöverföring är säkerhetskraven ännu strängare, då används ”jumbo”-fendrar som är 4,5 meter i diameter och 9 meter långa.
För mer information, besök:
www.trelleborg.com/marine-systemsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com