Stad i förvandling

Stad i förvandling
När världens städer växer och blir fler skapas både möjligheter och utmaningar för byggnadsindustrin.

Vår planet urbaniseras i rasande takt. Befolkningen i tillväxtländernas storstäder ökar med 5 miljoner varje månad. År 2050 förutspås mer än 70 procent av världens befolkning vara stadsbor. Vid sidan om sociala och miljömässiga konsekvenser skapar denna trend möjligheter och utmaningar för de företag som bygger vägar, reser höghus och borrar tunnelbanetunnlar i dessa blomstrande metropoler.

-I världens växande städer ser vi exempel på underbar arkitektur och byggteknik. De tänjer på gränserna med innovativ design och otippade materialval. Men i 50-våningshus i Kina som växer upp på bara 12 veckor kommer läckande fönster och strejkande hissar som brev på posten. Husen kommer att vara slum inom ett decennium. Det är spännande tider för byggbranschen, säger Paul Gogulski, USA-baserad internationell byggkonsult.

Expanderande spårbundna system
Trafiksituationen är en akut fråga i de flesta städer, och läget kommer bara att förvärras allteftersom städerna växer. 
– Utmaningen ligger i att flytta ett stort antal människor inom ett överbelastat område. Med ökande urbanisering kommer vi att få ett allt tätare järnvägs- och spårvägsnät i Asien och Australien. Spårutbyggnaden är redan intensiv i Kuala Lumpur och Hong Kong, säger Bruce Cage, chef för specialprodukter inom Trelleborg Offshore & Construction, Australien. 

I Australien har antalet spårvägsprojekt i storstäder ökat från noll till fem på bara några år. Nyligen fick Trelleborg i uppdrag att leverera utrustning till spårvägsprojektet Gold Coast.
– Ett problem med spårväg i städer är buller, och vi erbjuder bullerdämpande lösningar, säger Bruce Cage. 

Konstruktions trender
När det gäller entreprenadmaskiner som sköter det tunga arbetet inom stadsbyggnad har marknaden i stor utsträckning stagnerat i Europa och USA. Men tillverkarna av sådan utrustning håller på att etablera produktion i Indien och Kina, där stadsbefolkningen väntas öka med 497 miljoner respektive 341 miljoner till år 2050.

– I Indien och Kina har vi sett en avmattning, men från höga nivåer. Det finns fortfarande en positiv trend i byggandet, säger Don Farbotnik, global marknadschef för antivibrationslösningar till specialfordon inom Trelleborg Industrial Solutions. 
Trelleborg levererar mängder av produkter inom detta område, från tätningar till hyttfästen för terrängfordon.

– De bygger mycket av urban infrastruktur i de länderna, och de stora tillverkarna av entreprenadmaskiner vädrar morgonluft.

Ljus framtid
Brittiska JCB och svenska Volvo har etablerat sig i Indien. Detsamma gäller Trelleborg, som nyligen öppnade en anläggning i Bengaluru för att agera underleverantör till dessa stora OEM-tillverkare och till andra aktörer på den indiska marknaden. 

– Framtiden ser verkligen bra ut på entreprenadmarknaden. Folk är försiktiga just nu, särskilt i Europa, men utvecklingen kan bara bromsas till en viss punkt. Väg-, byggnads- och broprojekt som har skjutits upp måste ändå komma igång förr eller senare. Då står vi väl positionerade med vårt produktutbud och vår kundbas, och kan skörda när frukten är mogen, säger Don Farbotnik.

Stigande havsnivåer och mer frekventa och kraftigare stormar skapar nya utmaningar för kustnära städer – utmaningar som går att möta med massiva anläggningsprojekt. För att skydda mot den destruktiva kraften i extrema stormar, som Sandy som drabbade USAs östkust förra året, föreslår vissa experter en barriär i havet utanför New Yorks hamn.

Ingenjörskompetens
– Det här kommer att bli ett intressant affärsområde eftersom många städer ligger i riskzonen. Det finns inga standardlösningar för sådana projekt. De kräver hög teknisk kompetens och kunskap om gummi, och det kan vi erbjuda, säger Ruud Bokhout, försäljnings- och marknadsdirektör för infrastruktur inom Trelleborg Offshore & Construction.

Paul Gogulski konstaterar att det är tufft på entreprenadmarknaden som helhet, men att vissa företag har förutsättningar att frodas.
– Företag med innovationskraft kan fortfarande vara mycket framgångsrika. Många länders ekonomier svajar. Internationella storföretag kan hantera det, men det är svårare för små aktörer. 


Lösningar för det mesta 
Trelleborg levererar produkter och lösningar till många typer av projekt i och omkring städer. Tunnelbane- och vägtunnlar, broar och husfasader är bara några exempel. Se fler produkter här: www.trelleborg.com.

Vad: Spårbundna system, ovan och under jord 
Lösningar: Trelleborg levererar rälsstödsystem, rälsfästen, lager, länkarmar och drivkopplingar för alla typer av järnvägssystem.

Vad: Byggnader 
Lösningar: Strukturvibrationsdämpande lager, tillverkade av stålarmerat gummilaminat, med uppgift att förebygga seismisk vibration och ge akustisk isolering.

Vad: Anläggningsbyggnad 
Lösningar: Trelleborg är en ledande leverantör av tätningar, vibrationsdämpande system och däck för materialhanteringsfordon.

Vad: Broar 
Lösningar: Expansions­lager för viadukter och broar som absorberar rörelser orsakade av hög trafikvolym, kraftiga vindar och temperaturvariationer.

Vad: Havsbarriärer 
Lösningar: Kunskap om gummi och dess beteende är avgörande för att bygga barriärer som ska skydda kuststäder mot stigande havsnivåer och stormar. 


Hatten av!
Singapores nationalstadion i Kallang öppnar i april 2014. Anläggningen har plats för 55 000 åskådare och förses med ett öppningsbart tak. Taket kommer att kunna installeras snabbt med hjälp av extruderade tätningar från Trelleborg Industrial Solutions. Dessutom krävs mindre personal på takhöjd - det ökar säkerheten. Mark Gelok, projektledare hos Trelleborgs kund CPI, säger: 
– Trelleborg har lösningen, supporten och kapaciteten som krävs för denna tätningsuppgift. Tidsskillnaden gör att det alltid är svårt att samverka med människor på andra sidan jordklotet, men hittills har vi fått god hjälp med att utveckla vad vi tror kommer att bli den bästa lösningen för tillämpningen.

Täta tunnlar
Ökat intresse för infrastrukturprojekt i USA ger nya möjligheter för ingenjörer, entreprenörer och leverantörer. I en stor tunnel under en flod i Virginia bidrar Trelleborgs tätningsprodukter till att hålla vattnet ute.

– Vi ser allt större investeringar i infrastruktur i USA. Under de senaste 20 åren har USAs regering varit mindre intresserade av infrastrukturinvesteringar, men med president Barack Obama har det kommit en vändning i det avseendet, säger André de Graaf, försäljningschef för infrastruktur inom Trelleborg Offshore & Construction i Nederländerna. 

Virginiaprojektet
I delstaten Virginia ligger staden Portsmouth mitt emot Norfolk – USAs största marinbas, på andra sidan om Elizabeth River. De två städerna länkas samman av den hårt trafikerade Midtown Tunnel. Här passerar en miljon fordon per månad - sju gånger så många som när tunneln byggdes för 50 år sedan. En höjning av beredskapsgraden skulle kunna orsaka trafikkaos, när många måste bege sig till marinbasen samtidigt, enligt Craig Quigley, chef för Hampton Roads Military and Federal Facilities Alliance.
För att undvika detta scenario byggs en ny tunnel intill den befintliga. Entre­prenörerna har valt Trelleborgs tätningsprodukter av Gina och Omega-typ för att hålla flod­vattnet ute.

– Virginiaprojektet är ett av flera projekt i USA där vi räknar med att bli involverade, säger André de Graaf.

Han är medveten om att det kan vara svårt att komma in på USA-marknaden.

Den bästa lösningen
– Inköpare i USA tenderar att välja inhemska leverantörer för sina infrastrukturprojekt, säger han. 
Trelleborgs standardtätningar Gina och Omega har tidigare använts i Boston, men företagets nya formgjutna Gina-tätningar med hög motståndskraft har aldrig tidigare installerats i USA. Den internationella ingenjörsfirman Parsons Brinckerhoff har godkänt den nya föreslagna konstruktionen. Kunden, Virginia Department of Transportation, och entreprenören, Skanska-Kiewit-Weeks Marine, besökte Trelleborg i Nederländerna och blev då övertygade om att Trelleborg erbjöd den bästa lösningen. 

– Vårt förslag har många fördelar: Hög stabilitet, liten åldringsförändring, samma tätning för alla djup, låg initial kompressionskraft och hög tillåten skjuvrörelse, säger André de Graaf.
Leveranserna ska genomföras från 2013 till 2015 och tunneln beräknas stå klar 2016. André de Graaf ser en ljus framtid för sänktunnelprojekt i USA.
– Folk dras till städer, och lösningen på trängsel­problemet är att bygga tunnlar.

Gina- och Omegatätningar
Gina- och Omegatätningar placeras mellan sektionerna i sänktunnlar för att hindra att det yttre vattentrycket översvämmar tunneln. Tätningskombinationen medger också överföring av hydrostatiska belastningar och relativrörelser mellan tunnel­ändarna. Sådana rörelser kan uppstå på grund av sättningar, krypning i betongen, temperat­urverkan eller jordbävningar. Konstruktionerna baseras på en förväntad livslängd på 120år.


T-Time finns tryckt och på nätet i åtta språk: svenska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och kinesiska. 

För att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.